nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Vad var bäst 2018?
Här är kvalitetsprofilernas höjdpunkter 2018.

Experterna rankar årets höjdpunkter

Vi har frågat fem kvalitetsprofiler om höjdpunkter från året som gått. SIQ:s managementmodell, tillitstyrning och det kinesiska kvalitetsundret är några höjdpunkter. Men också det faktum att etik och moral blir en allt viktigare del av kvalitetsarbetet och att kvalitetsprofessionens roll har diskuterats under året.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Vad är det viktigaste som hänt under kvalitetsåret 2018 enligt dig?

Lars SörqvistLars Sörqvist, docent i kvalitetsledning KTH, vd för Sandholm Associates.
– Utifrån ett globalt perspektiv vill jag lyfta fram den imponerande kvalitetsutveckling som idag sker i Kina. Under 2018 började effekterna av denna utveckling bli allt mer uppenbar för många organisationer i väst i form av hårdare konkurrens och förlorade marknadsandelar. Tyvärr är det dock fortfarande väldigt få som förstår att orsaken till många kinesiska företags framgångar är just systematiskt förbättringsarbete. Att försöka motverka detta genom handelshinder och sanktioner är bara dumt. Här krävs istället lärande och mer fokus på det egna kvalitetsarbetet!

– Utifrån ett svenskt perspektiv ser jag skapandet av den globala arenan Excellence Summit som den största händelsen. En motsvarande global kvalitetskonferens har aldrig tidigare funnits och den ger fina förutsättningar för svenska kvalitetsprofessionella att ta del av kvalitetsarbetets internationella utveckling. Arbetet med att planera 2020:års konferens är redan igång…

Tina Bohlin, SISTina Bohlin, projektledare SIS.
– Etik och moral har lyfts många gånger under 2018 och blir en allt större del i kvalitetsarbetet. Kunderna vill känna tillit till oss som organisation för att bli riktigt nöjda med våra produkter/tjänster. Organisationerna måste alltmer visa medarbetare, partners och kunder att man är en organisation som tar sitt ansvar och också har hållbarhetsfokus. Under hösten har arbetet med en ISO-standard för visselblåsarsystem påbörjats.

– Kvalitetskultur har diskuterats mer än vanligt under året, vilket är positivt. Ett lyckat kvalitetsarbete handlar om att odla en kvalitetskultur som involverar alla medarbetare och sträcker sig över lång tid.

– GDPR! Vem blev inte trött på alla mejlutskick gällande dataskydd för personuppgifter som damp ner i våras? Kvalitetsarbetet handlar ju också om att bevara kundernas ägodelar på rätt sätt och dit räknas personuppgifter. Mycket viktigt förstås, men jag ser fram emot en mindre full mejlkorg våren 2019.

Åsa Rönnqvist.Åsa Rönnqvist, PhD, Tidigare forskningschef vid SIQ. Arbetar idag med forskning och rådgivning vid Förbättringsakademin.
– Lanseringen av SIQ Managementmodell i januari i år är det absolut viktigaste som hänt under 2018. SIQ Managementmodell är nu en forskningsbaserad, praktiskt relevant ledningsmodell efter tre års utvecklingsarbete, som jag hade förmånen att ansvara för.

Sedan tycker jag att Tillitsdelegationens arbete, som är starkt influerad av forskningen inom kvalitetsutveckling, också är väldigt viktig för att leda verksamheter för hållbar framgång.

Niklas Bloqvist, ordförande SFK.Niklas Blomqvist, ordförande SFK.
– Det viktigaste som hänt tycker jag är att vi har lyft kvalitetsprofes-sionen som tema. Det är enligt min mening en underskattad profession som på sin högsta abstraktions nivå knyter ihop strategier, processer, resultat och förbättringsarbete.

– Många kvalitetschefer skriver idag sina egna rollbeskrivningar då det saknas kompetens både inom ledning och HR för att definiera dessa roller fullt ut. Det är förstått i många sammanhang att kvalitetsprofessionen kan förbättra kvaliteten på produkter och tjänster men inte alltid förstått vad det kan betyda för lönsamheten för ett företag med ett utmärkt ledningssystem.

Därför är det bra att vi lyfter upp frågan om kvalitetsprofessionen olika dimensioner och abstraktionsnivåer.

Mats Deleryd, vd SIQ.Mats Deleryd, vd SIQ
– Kvalitetsbegreppet har utvecklats genom fem faser över århundraden, från självhushåll då man var sin egen kund, till byteshandel, till toleranser i den industriella revolutionen och idag är kvalitet synonymt med ”kund-nöjdhet”. Men vi står på gränsen till en femte generation där kundbegreppet vidgas och organisationer måste se framtida kunders behov här och nu och bidra till en hållbar utveckling. 2018 lanserade vi därför den femte kvalitetsvågen – #Qualityfempunktnoll – Gå in och läs mer och ”signera” uppropet du med.

2018 var även året då vi tillsammans med Swedish Quality Management Academy kartlade ”Organisationers största utmaningar de kommande fem åren”. Läs den på vår på webbsida.

Vi samlade även världens kvalitetsexperter i Sverige vid Excellence Summit i Göteborg i september 2018 och planerar det på nytt år 2020. 

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Småprat skapar förtroende

Expertens 7 råd om förändringsledning

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Hitta rätt tajming för problemlösning

Recension

I denna underhållande och väl underbyggda bok ger Daniel Pink råd om bättre tajming i allt från studier och arbete till träning och relationer. Kapitlen avslutas med tips som underlättar att omsätta insikterna i handling.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.