Expertpanel diskuterade hållbarhetsutmaningar: Kan bli en mardröm

Hållbarhet Är hållbarhet främst ett modeord? Är det mest snack men ingen verkstad? Hur hjälper man småföretagare att hoppa på hållbarhetsarbetet? Det var några av de frågor som avhandlades under SFK:s första del i förbundets nya programserie med tema hållbarhet.

Expertpanel diskuterade hållbarhetsutmaningar: Kan bli en mardröm
Foto: Adobestock

Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) har startat en programserie med temat hållbarhet innehållande ett antal seminarier, kurser och konferenser. Vissa av dessa kommer att genomföras tillsammans med partners, universitet och högskolor. Ett sådant tillfälle var det webbseminarium som under torsdagen drog 300 åhörare.

Medverkade gjorde bkland annat Fredrik Aldaeus, Vice President Sustainability and Quality på Rise, Dag Kroslid, koncernchef NorDan-Gruppen AS, Henrik Westman, ledarskribent på Dagens Industri, Ann-Kristin Littorin, Senior Manager på ESG Reporting, Daniel Johansson, revisor på Qvalify, och Jennie Albinsson, näringspolitisk expert med inriktning miljö och klimat på Företagarna.

Syftet med denna hållbarhetsfokuset är att SFK etablerar sig som ett förbund att vända sig till för att få kunskap och klarhet kring hållbarhet.

Ulf Gustavsson.
Ulf Gustavsson, EOQ, var moderator.

– Det finns onekligen ett intresse för att lägga olika hållbarhetsperspektiv på bordet, inledde moderatorn Ulf Gustavsson, som är generalsekreterare på EOQ.

Viljan finns

Eftersom hållbarhet är betydelsefullt område för näringslivet och kvalitetsprofessionen – och eftersom området utvecklas fort – är det viktigt att kritiskt granska det arbete som görs, för att försöka hitta förbättringsmöjligheter och lösningar, konstaterade panelen.

Man fastslog också att hållbarhet är ett extremt brett begrepp, vilket kan skapa förvirring. Moderatorn Ulf Gustavsson frågade vad som bäst ringar in hållbarhetsbegreppet. Att säkra kommande generationers framtid och överlevnad och att skapa långsiktighet, svarade många.

Det sistnämnda begreppet vände sig dock Fredrik Aldaeus från Rise lite emot.

– Vi pratar ofta om att sätta offensiva mål långt i framtiden, men vi måste faktiskt börja arbeta här och nu, sa han.

En av de mer omdiskuterade frågorna var hur man kan hjälpa små och medelstora företag att ställa om sina verksamheter till en mer hållbar produktion.

Små och medelstora företag har större utmaningar i och med att de har små vinstmarginaler. Därför är det viktigt att företagen går med vinst så att de har råd att göra investeringar i hållbarhetslösningar, framhöll Jennie Albinsson från Företagarna.

– De upplever att de inte har tid, resurser eller ekonomi. Därför blir det ganska svårt att möta alla de nya lagkrav som kommer. De vill ställa om, men det finns inte alltid kunskap eller möjlighet, sa hon.

Vikten av inventering

Att bidra med just kunskap ansågs vara en stor del av lösningen.

– Kunskap är vägen till att skapa rätt beslutsunderlag. Man måste också mäta hur hållbarhetsarbetet ser ut i nuläget, alltså göra en inventering för att därefter börjar göra små justeringar i det existerande arbetet. På så sätt kommer oceanångaren till slut att vända, sa Daniel Johansson, revisor på Qvalify.

Nästa generation har större fokus på hållbarhet. Foto: Stock Adobe.
Hur hjälper man småföretagare med omställningen? Det diskuterade torsdagens expertpanel. Foto: Stock Adobe.

Börja med det lågt hängande frukterna och jobba vidare uppåt sa flera personer ur panelen, medan andra, bland annat Henrik Westman från Dagens Industri, såg mer bekymrat på kommande utmaningar.

– Det är ett väldigt stort problem med att hålla sig ajour med alla nya regler. Jag tycker att det är lite olyckligt. Det kommer många överstatliga direktiv och i det glömmer man många gånger företagarnas perspektiv. Det viktiga för att man ska klara detta är att man kan vara ett lönsamt och välmående företag. Stora företag har råd att anställa en hel stab för att hålla koll på alla nya regler. För små företagare kan det här bli en mardröm, sa han.

Han fick medhåll från Jennie Albinsson som tryckte på att man ännu inte kan ana konsekvenserna av EU:s nya hållbarhetskrav. Ett företag kanske inte ens blir vald som leverantör om man inte uppfyller kundernas hållbarhetskrav framöver.

Inte ett modeord

Ann-Kristin Litteron tipsade om att Tillväxtverket håller på och ta fram en rapport med förslag på stödinsater till småföretagare. 

– PWC har också massor av gratis seminarier som man kan lyssna på. Man måste börja titta lite mer långsiktigt än på bara det kommande årets verksamhet. Det handlar om en långsiktig lönsamhet för företaget. EU vill ge pengar till gröna satsningar och en hållbar omställning. Så för att få kapital till sin verksamhet så behöver man börja arbeta mer så. Investerare kommer vilja se konkreta mätningar.

En fråga som dök upp var om hållbarhet främst är ett modeord, vilket Ann-Kristin Littorin bestämt tillbakavisade med argumentet att det tvärtom är en hygienfaktor för alla.

– Vi behöver en dubbel väsentlighetsanalys; var är vårt företags stora påverkan på personal, produkt och på omvärlden i stort, men också en omvärldsanalys åt andra hållet. Vilka hållbarhetsfrågor påverkar mitt företag?, sa hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste