Expertråd samlar goda erfarenheter i skolan

Benchmarking Skolan behöver bli bättre på att sprida praktiska erfarenheter från forskning inifrån skolan. Därför startas nu ett expertråd för skolutveckling.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Friskolornas riksförbund är initiativtagarna till expertrådet som ska fungera som ett komplement till regeringens skolkommission. Deltagarna har alla arbetat i skolor och i klassrum, sida vid sida med lärare och skolledning för att utveckla undervisning och arbetssätt. Uppdraget är att samla och sprida erfarenheter av hur framgångsrik skolutveckling har gått till i praktiken. Arbetet leds av Elisabeth Nihlfors, professor vid Uppsala universitet.

Expertrådets slutsatser kommer att överlämnas till medlemmarna i SKL, Friskolornas Riksförbund samt till regeringen och Skolkommissionen.

En av deltagarna i expertrådet är Sofie Lindén, pedagogik- och utvecklingschef vid Kunskapsskolan. Hon hoppas att arbetet ska leda fram till åtgärder som kan höja kvaliteten i svensk skola på både kort och lång sikt.

– Ur ett större perspektiv tror jag inte att vi har råd att enskilda huvudmän och skolor sitter och håller på goda erfarenheter. För att rusta svensk skola för framtiden måste vi vara transparenta och dela med oss, samtidigt som vi ständigt lär oss nytt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.