Få delaktiga i utveckling av it-stöd

Det är ytterst sällan vårdanställda får vara med i utformning och införande av nya datorsystem i vården. Det visar en undersökning som Vårdförbundet genomfört bland sina medlemmar. 74 procent av de tillfrågade uppger att de aldrig får delta och lägga synpunkter vid upphandling av datorstödda system på sin arbetsplats. Över 40 procent får inte vara med och utvärdera införda system. Dessutom uppger endast 30 procent att de upplever it-stöd som användarvänliga.

Några återkommande synpunkter är att systemen är för många och att de inte fungerar tillsammans. De flesta upplever också att deras synpunkter och kompetens inte tas tillvara när det gäller att lämna synpunkter och delta i utveckling.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste