Få döms för arbetsmiljöbrott

Endast två procent av alla anmälda arbetsmiljöbrott leder till fällande dom enligt Arbetsmiljöverket.

Mellan åren 2006 och 2010 gjordes 6 152 polisanmälningar om arbetsmiljöbrott. Av dem ledde endast 124 stycken till fällande domar, cirka två procent. Läggs alla lagföringar till, som de som döms till att betala företagsbot, ökar siffran till sex procent. Det visar kunskapsöversikten Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling som Arbetsmiljöverket har tagit fram.

– Det är allvarligt att så få arbetsgivare döms för att ha orsakat att en anställd har skadats, blivit sjuk eller till och med dött på jobbet. De som döms får låga straff. Nu behöver både vi och andra myndigheter intensifiera det samarbete vi redan har för att komma tillrätta med de bakomliggande problemen, säger Anna Middelman, chefsjurist på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Kunskapsöversikten visar bland annat att polisen klassificerar händelser olika, som antingen brott eller olycka, och det kan göra statistiken kring arbetsmiljöbrott missvisande. En annan orsak kan vara att polisen ser dessa arbetsmiljöbrott som lågt prioriterade i jämförelse med annan brottslighet.

– De senaste trettio åren ser vi att vi har kraftiga variationer både i antalet arbetsmiljöbrott och i vad brotten består av. Men det beror snarare på en definitions- och reaktionsförändring hos myndigheterna, inte minst polisen, snarare än en kraftig förändring i antalet faktiska brott, säger Felipe Estrada, forskare vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.