Få ger sig på integrering

– Livet är inte så lätt när man ska läsa standarder.
Det konstaterar Lennart Piper på Sinf miljö & Kvalitet, ett företag inom Svensk Industriförening som hjälper företag med att införa ledningssystem. Han menar att intresset för integrerade ledningssystem är stort, men att det fortfarande finns många hinder på vägen.

Lennart Piper håller i en internationell enkätundersökning bland småföretag som genomförs på tio olika språk där huvudfrågan går ut på att ta reda på varför många upplever ledningssystemen som besvärliga. Det är ISO-organisationen som ligger bakom undersökningen som är tänkt att ligga som underlag till en förenklad och förbättrad standard för i första hand ISO 14001.

– Det pågår mycket diskussioner inom ISO just nu om hur man ska gå till väga för att hjälpa de mindre företagen att införa ledningssystem, föklarar han.

Undersökningen pågår under våren, men är öppen så tillvida att man kan följa resultaten kontinuerligt. Ett av de tyngsta argumenten till varför många företag inte väljer att arbeta med ledningssystem är att de upplever dem som byråkratiska och besvärliga att införa.

Att integrera flera ISO-standarder till ett gemensamt ledningssystem kräver mycket kunskap och kan vara svårt för en liten företagare att klara av.

– De olika standarderna är skrivna av olika kommittéer och saknar ett gemensamt språk, förklarar Lennart Piper. När Nya ISO 14001 kom blev överensstämmelsen med ISO 9001 bättre men det är ändå långt ifrån tillräckligt

Samtidigt konstaterar han att det är få som verkligen lyckats skapa ledningssystem som fungerar som det stöd för verksamheten som det är tänkt.

– Ledningssystemen blir sällan totalintegrerade i verksamheten. Konsulter kan ändra och hjälpa till med att förstå standarderna, men det som verkligen behövs är att ISO förenklar och förbättrar standarderna i sig, betonar Lennart Piper.

läs mer om enkäten: www.sinf-mk.se/isosme

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.