Få grepp om retoriken

Retorikens ädla konst är något som kan vara till nytta både privat och i arbetslivet. Denna bok blandar teori med praktiska exempel. "Läs den", uppmanar Kvalitetsmagasinets recensent.

Få grepp om retoriken

Retorik är ett klassiskt ämne med antika rötter. Det förekom på våra universitet till i slutet på 1800-talet, men kastades sedan på historiens skräphög. Ämnet upplever nu ett nyvaknat intresse och det finns åter gott om kurser i retorik. En anledning är säkert vårt missbruk av mejl.

Retoriken har en praktisk och en teoretisk sida. Den tillhandahåller begrepp och verktyg som vi har nytta av när vi ska förbereda och hålla en presentation. Samtidigt kan retorikens teoretiska system hjälpa oss att förstå den mänskliga kommunikationens villkor i ett vidare perspektiv.

Boken ger retorikens grunder, däribland de tre grundstenarna ”ethos, logos och pathos”. Här är ”ethos” kopplat till talarens personlighet och trovärdighet, ”logos” till den logiska struktur vi använder i talet och valet av ord och meningar för vårt syfte, medan ”pathos” handlar om hur vi på olika sätt förstärker budskapet genom att vädja till mottagarens känslor.

En stor del av boken kretsar kring det redan klassiska tal Hans Majestät höll den 10 januari 2005 över tsunamikatastrofens offer. Hur kom det sig att detta tal fick en exceptionellt positiv respons? Kungen är ju inte känd som en god talare, snarare tvärtom. En analys av Kungens tal visar att det var retoriskt skickligt uppbyggt, exempelvis, med rytmiska upprepningar och antiteser (motsatser av typ ”paradis” – ”helvete”). Det var ett lysande tal som engagerade genom sitt ethos och pathos.

Vid samma minneshögtid höll Göran Persson ett liknande tal, som förbigicks i massmedia med tystnad, trots att en analys visar att det var ett ”utomordentligt bra tal – rörande, starkt, konkret och välkomponerat”. Förmodligen kan skillnaden i uppmärksamhet förklaras av personerna olika förtroende hos svenska folket vid den tidpunkten, det till säga deras olika ethos.

Boken illustrerar också hur analysmodellen kan användas när man förbereder en presentation. Författaren avslutar boken med att visa hur han utnyttjar analysmodellen när han som brudens far bygger upp ett tal som bygger på ”äktenskapet som ett projekt” till dotterns bröllop.

Boken ger de grundläggande retoriska begreppen och demonstrerar hur de kan användas för att fördjupa förståelsen av tal och text. Den ger stöd både för retoriska analyser och vägledning vid förberedelser av tal och textbearbetning. Retoriken är ett ämne som berör oss alla i olika roller – chef, ledare, lärare, tränare, politiker och förälder. Eftersom jag själv är övertygad om retorikens vikt och makt tycker jag absolut du ska läsa boken.

Fakta

Retorikanalys. En introduktion.

Författare: Bo RenbergFörlag: StudentlitteraturISBN 978-91-44-04007-3

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.