Få hjälp att skapa din visselblåsarfunktion

Blogg Om fyra månader träder det nya EU-direktivet i kraft som ska skydda visselblåsare. En smart idé är att ta hjälp av den nya standarden för att bygga en visselblåsarfunktion, skriver Tina Bohlin i sin blogg.

Få hjälp att skapa din visselblåsarfunktion

EU-direktivet som ska stärka skyddet för visselblåsare träder i kraft om fyra månader, den 17 december. Sverige har sedan 2017 haft en visselblåsarlag gällande repressalier, men nu när man ska införliva EU-direktivet ersätts denna lag och krav tillkommer för alla verksamheter med minst 50 anställda.

De blir skyldiga att införa en intern visselblåsarfunktion för rapportering av missförhållanden med en tydlig ordning för att ta emot, följa upp och återkoppla ärendena. Visselblåsares identitet ska skyddas och om visselblåsare ändå utsätts för repressalier eller hindrande åtgärder ska de få skadestånd. Den obligatoriska visselblåsarfunktionen ska, förutom till anställda, också ge skydd åt exempelvis leverantörer, tillfälligt anställda, arbetssökande, praktikanter och juridiska personer.

Men hur skapar man en visselblåsarfunktion och hur får man den att fungera på bästa sätt? För några veckor sedan publicerades den första internationella standarden för visselblåsning. 40 länder inkl. Sverige har deltagit i arbetet och här får du bästa vägledning för att bygga en riktigt bra och robust visselblåsarfunktion – SS-ISO 37002 Ledningssystem för visselblåsning – Vägledning*

Skapa trygghet

Avsikten med standarden är att skapa en ram för ett tydligt och robust visselblåsarsystem inom en organisation samt en skyddande miljö där människor känner sig trygga att rapportera oro. Ledningens engagemang är naturligtvis viktig (som i allt kvalitets-/verksamhetsarbete), annars vågar inte medarbetare lita på systemet och rapportera orosmoment. Att inte lyssna på visselblåsare kan leda till långtgående konsekvenser för organisationen.

Se de nya lagkraven som en möjlighet och som ett preventivt sätt att effektivt förebygga och hantera oegentligheter. En visselblåsarfunktion kan bidra till att minska riskerna för skandaler i er organisation, samtidigt som det är ett sätt att skapa förtroende för era intressenter som kunder, konsumenter, medarbetare med mera. Den visar att ni tar samhällsansvar. Att ta ansvar och utveckla en transparent, trygg och etisk företagsmiljö borde vara intressant för de flesta organisationer oberoende av storlek och bransch.

Hela visselblåsarprocessen beskrivs i standarden: identifiering & rapportering av ärendet, bedömning, hantering och stängning. ISO 37002 kan användas fristående, men är uppbyggd precis som ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö), trots att den är vägledande och utan krav.

Lycka till och hör gärna av dig om du vill veta mer!

Tina Bohlin, projektledare Svenska Institutet för standarder, Sis

* För den som vill veta mer: ISO har publicerat en pressrelease: ISO – Beating bribery and corruption

ISO/TC 309/WG 3 Whistleblowing har en websida med bland annat en Frequently Asked Questions (FAQs) 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.