Få kommuner har kvalitetspolicy

Endast 15 procent att av landets kommuner har en kvalitetspolicy. Det visar en undersökning som Svensk Konsumentverksamhet genomfört. Många kommuner saknar också ett övergripande strategiskt kvalitetsarbete och de har svårt att få politikerna att intressera sig för området. Den systematiska verksamhetsutvecklingen går trögt och enligt studien fokuserar kommunerna på besparingar och nedskärningar istället på framtidsvisioner och på att utveckla verksamheten så att den blir mer effektiv.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.