Få konsumenter har kunskap om CE-märket

Konsumenter har inte tillräcklig kunskap om vad CE-märket står för eller vem som ansvarar för CE-märkningen. Dessa slutsatser drar kampanjgruppen för CE-märket som nyligen gjort en enkät bland konsumenter och handlare.

Nu diskuterar kommissionen att CE-märket enbart ska vara till för de myndigheter som gör kontrollerna av de produkter som finns på marknaden. Mot bakgrund av dessa diskussioner och den informationskampanj som just nu pågår i Sverige har SWEDACs generaldirektör skickat en skrivelse till kommissionen. Han anser att EU-kommissionen måste ta ansvar för att informationen blir bättre och att varor på marknaden är märkta på rätt sätt.

– Det finns ingen annan europeisk märkning där tillverkaren intygar för konsumenterna att produkterna är säkra. Därför måste CE-märket marknadsföras, säger Hans-Eric Holmqvist, SWEDACs generaldirektör. Att det är svårt att informera om CE-märket innebär inte att ambitionsnivån ska sänkas. Tvärtom.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste