Få konsumenter har kunskap om CE-märket

Konsumenter har inte tillräcklig kunskap om vad CE-märket står för eller vem som ansvarar för CE-märkningen. Dessa slutsatser drar kampanjgruppen för CE-märket som nyligen gjort en enkät bland konsumenter och handlare.

Nu diskuterar kommissionen att CE-märket enbart ska vara till för de myndigheter som gör kontrollerna av de produkter som finns på marknaden. Mot bakgrund av dessa diskussioner och den informationskampanj som just nu pågår i Sverige har SWEDACs generaldirektör skickat en skrivelse till kommissionen. Han anser att EU-kommissionen måste ta ansvar för att informationen blir bättre och att varor på marknaden är märkta på rätt sätt.

– Det finns ingen annan europeisk märkning där tillverkaren intygar för konsumenterna att produkterna är säkra. Därför måste CE-märket marknadsföras, säger Hans-Eric Holmqvist, SWEDACs generaldirektör. Att det är svårt att informera om CE-märket innebär inte att ambitionsnivån ska sänkas. Tvärtom.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.