Få svenska företag med och påverkar framtida EU-digitalisering

Digitalisering Svenska organisationer har beviljats drygt 24 miljoner euro för att vara med och digitalisera Europa. Av alla nationella intressenter utgör företag endast sex procent.
– Det väcker oro, för de som inte är med i programmet missar möjligheter att påverka framtida standarder, säger Adrian Solitander som är nationell kontaktperson för DIGITAL.

Få svenska företag med och påverkar framtida EU-digitalisering
Sex procent av alla bidrag som beviljats för svenska organisationer har gått till företag.

DIGITAL-programmet är skapat och finansierat av EU för att realisera unionens långsiktiga digitaliseringsmål. Programmet inleddes 2021 och håller på framtill 2027. Det möjliggör för organisationer att bygga upp europeisk digital kapacitet inom områden såsom AI, cybersäkerhet och högpresterande datorsystem. Hittills har drygt 24 miljoner euro beviljats till svenska organisationer, och de flesta av mottagarna är universitet och forskningsinstitut. Endast sex procent av bidragen har gått till svenska företag. Adrian Solitander, kontaktperson för DIGITAL på Digg, Myndigheten för digital förvaltning, vill att fler företag ska ansöka om medel.

Adrian Solitander.

– Om man jämför med det europeiska medeltalet borde det finnas mer utrymme för svenska företag. Att det för tillfället bara är sex procent av bidragen som gått till företag väcker oro, säger han.

Jämfört med andra europeiska länder är bland annat färre nationella IT- och tech-företag med i programmet.

– Jag ser rimligtvis att samma målgrupp borde finnas inom Sverige, säger Adrian Solitander.

Agendasättande för framtida standarder

Organisationer som deltar i programmet innan 2027 är med och sätter agendan för framtida standarder och policyer inom digitalisering. Svenska företag kommer alltså att påverkas av programmet oavsett om de är med eller ej. Bland annat håller en satsning under namnet European Data Space på att sammanställas. Satsningen handlar om att skapa digitala förutsättningar för att sömlöst dela dokument inom Europa. På sikt kan den framtagna digitala lösningen bli norm.

– Programmet började redan för två år sedan, men det är bättre för svenska företag att vakna nu än aldrig.

Vad tror du det beror på att fler inte ansökt om att vara med i programmet?

– Det finns möjligtvis ett glapp mellan företagens verksamhet här och nu, och EU:s långsiktiga mål. Det kräver stora resurser att vara med på lång sikt. Det kan också vara så att man inte har fullt span på vad som sker på europeisk nivå, säger Adrian Solitander.

Den 11 maj öppnas en ny period för utlysningar av medel inom ramen för DIGITAL.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste