Få tror på medarbetarundersökningar

Förbättringsarbete Var femte HR-chef tror inte på traditionella medarbetarunderöskningar, trots det fortsätter de användas. Bristande uppföljning är det största problemet.

85 procent av Sveriges HR-chefer gör traditionella medarbetarundersökningar, trots att endast 18 procent ser dem som ett bra sätt att ta tillvara på medarbetarnas synpunkter, visar en undersökning från Questback. Över hälften av de tillfrågade, 55 procent, pekar på bristande uppföljning som det största problemet, men medarbetarundersökningarna används ändå vid kompetenskartläggning, planering av ledarskapsutveckling och verksamhetsutveckling.

Undersökningarna ses som stora och anonyma och gör det svårt att föra dialog eller ge feedback på individnivå. Var tionde HR-chef anser att anonymiteten även leder till bristande engagemang bland medarbetarna. Eftersom undersökningarna ses som tungrodda och kostsamma genomförs de endast vartannat år vilket i sin tur leder till inaktuell information. Fler vill istället underöska andra typer av verktyg som är mer fokuserade på en mindre del av verksamheten, exempelvis utbildning eller värdegrunder.

Lite drygt 60 procent av de tillfrågade HR-cheferna anser att avstämningar med närmaste chef är det bästa sättet för att ta tillvara på medarbetarfeedback. Endast 3 procent tror på communitys för detta ändamål, trots att communitys, forum och liknande nätverkande är ett växande fenomen i samhället i övrigt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.