Fakta Sex Sigma

Sex Sigma är en kvalitetsmetod som har sitt ursprung hos Motorola. För att möta hotet från de japanska tillverkarna startade man 1981 ett omfattande förbättringsarbete under ledning av högste chefen Robert Galvin. Målet var att varor och tjänster skulle förbättras tiofallt under en femårsperiod. Fokus låg på att minska antalet variationer i alla processer. För att sätta ett mått på förbättringsarbetet gav man programmet namnet Sex Sigma, som är ett statistiskt mått kopplat till förmågan att producera felfria enheter. Namnet anger att högst 3,4 felaktigheter får produceras per en miljon tillfällen.

Motorola fick 1988 Malcolm Baldrige National Quality Award. mellan 1987 och 1997 gjorde Motorola besparingar på 14 miljarder dollar. Andra företag följde strax efter. General Electric startade i mitten av 1990-talet ett kvalitetsförbättringsarbete med Sex Sigma. På bara några år sparade företaget över närmare 2,5 miljarder dollar.

Högsta ledningen engagemang är nödvändigt för att lyckas med Sex Sigma. Förbättringsarbetet måste stödjas av en struktur av utbildade medarbetare som alla har olika roller i förbättringsarbetet. Ledningen ska sätta tydliga mål för förbättringsarbetet och dessa mål ska vara baserade på fakta ofta byggd på statistik. Förbättringsarbetet drivs i projekt som leds av en projektgrupp som består av utvalda personer med relevanta kunskaper för det utvalda förbättringsprojektet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.