Falska certifikat snart ett minne blott – ”Vi är en förtroendebransch”

Certifiering Nu kommer det att bli lättare att säkerställa äktheten på ett certifikat. En databas som har tagits fram av IAF har nu blivit obligatorisk att använda för tusentals internationella certifieringsorgan.

Falska certifikat snart ett minne blott – ”Vi är en förtroendebransch”
Peter Kronwall, kommunikationschef på Swedac, är positiv till IAF:s databas.

Databasan CertSearch lanserades 2020 och i skrivande stund deltar 14 000 certifieringsorgan världen över. Runt 1,1 miljoner certifikat är uppladdade.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det är den internationella organisationen för ackrediteringsorgan, IAF, som står bakom tjänsten, med syftet att användare på ett enkelt vis ska kunna kontrollera att ett certifikat är äkta.

– Tryggheten och trovärdigheten ökar ju större databasen blir. Vi är en förtroendebransch och man måste kunna lita på att hela den här kedjan fungerar, säger Peter Kronvall, kommunikationschef på Swedac.

Bakgrunden till databasen är att det kan vara svårt för en företagare att själv avgöra äktheten på ett certifikat, inte minst då de ofta är utfärdade i andra länder med exempelvis mandarin eller kyrilliska bokstäver i dokumentet.

Om någon vill kontrollera att en leverantör som man ska teckna avtal med har ett giltigt certifikat enligt exempelvis ISO9001, kommer databasen alltså väl till pass.

Den är också användbar för certifieringsorganen själva. Bland annat kan dessa organ plocka ut sin egen statistik och göra jämförelser med övriga branschen.

Fler än 250 myndigheter i 24 olika länder använder CertSearch aktivt, däribland NASA.

– I Sverige har vi kanske inte haft särskilt stora problem med falska certifikat, men internationellt har man pratat mycket om detta. IAF skapade till och med animerade informationsfilmer om det här problemet för att lära människor att känna igen falska certifikat, säger Peter Kronvall, och tillägger:

– I Sverige är den största vinsten kanske framför allt att databasen kommer att underlätta för företag vid exempelvis upphandlingar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.