Familjevänliga arbetsplatser skapar konkurrenskraft

Ökade krav i samhället gör att allt fler människor upplever en obalans mellan yrkeslivet och privatlivet. Om företag skapar mer familjevänliga organisationsformer minskar stressen på de anställda. Samtidigt som företagen får konkurrensfördelar, menar Gunn Johansson, professor i arbetspsykologi.

I takt med att arbetstempot ökar i samhället ökar dessutom kraven på individerna i privatlivet. Idag måste människor göra fler aktiva val och fatta avgörande beslut om till exempel utbildning och barnomsorg.

– Jämfört med tidigare generationer är dagens föräldrar också mer insatta i utvecklingspsykologi och i hur viktigt det är att umgås mer med sina små barn. Kraven gör att många upplever obalans mellan yrkesliv och privatliv, säger Gunn Johansson.

Undersökningar har visat att en stor andel av både män och kvinnor upplever att de saknar balans i tillvaron, berättar hon. Men det kan skilja sig mycket mellan åldersgrupper och beroende på i vilken livssituation man befinner sig i. De äldre har exempelvis inte längre barn att ta hand om, samtidigt som yngre ofta upplever att de inte hinner med ett intensivt privatliv.

Mer vägledning

– Somliga har ett privatliv som kräver så mycket att karriären försummas, för andra är det tvärt om. De flesta tycker dock att arbetet gnager av den privata tiden, konstaterar Gunn Johansson.

Organisationers målstyrning ger individen frihet att välja sättet att bidra till målet, men lämnar ofta öppet hur mycket arbete som är nog. Därför bör organisationen ge personalen mer vägledning för hur de ska prioritera sitt arbete, menar hon. Andra saker man kan göra på organisationsnivå för att underlätta för sin personal är att främja en kultur där människor inte känner sig tvingade att arbeta obetald övertid. Det är även viktigt att planera förändringar i verksamheten noggrant innan de genomförs. Att hellre göra få genomtänkta förändringar än ständiga småkorrigeringar

– I en undersökning hade 20 procent varit med om tre eller fler omstruktureringar under de senaste tre åren. Varje gång blir en stor omställning för individen som tar på krafterna, folk orkar inte anpassa sig hur mycket som helst.

Olika livsfaser

Hon anser också att företagen bör satsa på flexiblare arbetsformer om de vill behålla en frisk personal. Det handlar om att personalen ska få möjlighet att anpassa arbetstiderna till livsfasen. Att man ska ha samma arbetstider som ung eller när man har barn i olika åldrar är inte någon självklarhet.

– I yrken som kräver hög utbildning finns ofta små möjligheter att styra hur mycket man vill arbeta. En organisation bör underlätta för dem som vill gå ner i arbetstid under olika livsfaser, säger Gunn Johanson.

I en mer familjevänlig organisation skapas dessutom konkurrensfördelar.

– Företag som sköter om sin personal kan få ökad konkurrenskraft genom att de behöver färre vikarier, och slipper dyra nyrekryteringar och inskolningar, konstaterar hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.