Färdtjänsten får högsta betyg

En enkät som Svenska lokaltrafikföreningen har gjort visar att 92 procent av färdtjänstresenärerna är nöjda med sina resor. Totalt tillfrågades 8 100 av de nästan 400 000 som är berättigade till färdtjänst genom kommun och landsting.

– Det är mycket glädjande att färdtjänstresenärerna är så nöjda både med hur beställningen av resan och själva resan fungerar, säger Åsa Zetterberg som är ansvarig för färdtjänstfrågorna på Sveriges kommuner och landsting. Så hög kundnöjdhet är unik för all typ av tjänsteproduktion och står också i kontrast mot den kritik som bland annat Handikappombudsmannen riktat mot färdtjänsten, avslutar hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.