Färre blir sjuka av jobbet

Riskerna för att drabbas av allvarliga arbetsrelaterade olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar minskar, enligt en rapport från AFA Försäkring.

Rapporten som AFA-Försäkring genomför årligen bygger på deras skadestatistik och en tydlig trend är att andelen arbetsrelaterade sjukdomar minskar. De vanligaste orsakerna till arbetssjukdomar bland män är buller och vibrationsskador. Hos kvinnor utgör hudsjukdomar drygt en fjärdedel av arbetssjukdomarna.

Även den långa sjukfrånvaron fortsätter att minska. Kvinnor har en genomsnittligt högre risk än män att drabbas av långvarig sjukfrånvaro inom alla yrkesgrupper.

Vanligt med hot

Något som dock ökat är arbetsplatsolyckor som beror på våld, hot eller rån. De står för drygt elva procent av olyckorna. Fordonsförare (buss- och spårvagnsförare, bil- och taxiförare och lastbilsförare), socialsekreterare, psykologer, kuratorer och mentalskötare är särskilt utsatta.

– För psykologer, socialsekreterare och kuratorer handlar 60 procent av våldet om verbala hotelser. För mentalskötare är det vanligast med fysiskt våld, endast en mindre del handlar om hot, säger Cecilia Oldertz, analytiker, AFA Försäkring.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.