Färre kvinnor i stora myndigheters topp

Offentlig verksamhet Fördelningen mellan män och kvinnor i statliga myndigheters ledningsgrupper är relativt jämn. Men på de största myndigheterna är kvinnorna färre. Det visar en sammanställning från Statskontoret.

Ju större myndighet, desto mindre sannolikt är det att det finns kvinnor i ledningen. Det visar en sammanställning från Statskontoret. Bland tolv av de största myndigheterna uppgår andelen kvinnor i ledningsgruppen till 40,3 procent. Försvarsmakten har till exempel 20 procent kvinnor i ledningsgruppen, vilket visserligen är en liten överrepresentation om man ser till antalet kvinnliga anställda. Försäkringskassan har 33,3 procent, samtidigt som andelen kvinnliga anställda är 77 procent. Högst representation av kvinnor har Arbetsförmedlingen, med 53,3 procent.

Statskontorets sammanställning avser läget år 2014 och bygger på underlag från 215 myndigheter, varav de tolv största är: Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Statens institutionsstyrelse, Tullverket, och Åklagarmyndigheten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.