Färre lämnar anbud i offentliga upphandlingar

Upphandling Statistik från Upphandlingsmyndigheten visar att 2022 lämnades 4,8 anbud per upphandling jämfört med 5,5 föregående år. Det är första gången sedan 2017 som anbuden minskar.

Färre lämnar anbud i offentliga upphandlingar
Foto: Adobe Stock / Raphaelle Sisask

Årligen görs upphandlingspliktiga inköp till ett värde av närmare 900 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP.  År 2022 annonserades drygt 17 000 offentliga upphandlingar och i genomsnitt lämnades 4,8 anbud per upphandling. Det är en minskning jämfört med föregående år då genomsnittet var 5,5.

– Det är första gången sedan 2017 som vi ser att det genomsnittliga antalet anbud inte ökar. Det är en indikation på att intresset för att delta i offentlig upphandling gått ner. Men det är för tidigt att kalla det för ett trendbrott, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Han tillägger att det i var femte upphandling bara lämnas ett anbud.

Mindre samhällsnytta

Att näringslivet tycker att det är intressant att lämna anbud är viktigt för att det ska uppstå konkurrens som leder till både högre kvalitet och lägre priser.

– Offentliga inköp finansieras med skattemedel och handlar om att tillgodose invånarnas behov av varor och tjänster. När många företag konkurrerar om affärerna blir samhällsnyttan större, säger Andreas Doherty.

Spridningen mellan olika områden är stor. Flest anbud, 10,8 respektive 10,3, lämnas i upphandlingar som avser fritid, kultur och sport samt hälso- och sjukvård. Vid upphandling av tjänster lämnas det fler anbud än vid upphandling av byggentreprenader och varor.

Få organisationer står för en stor del av värdet

År 2022 annonserade drygt 1 100 upphandlande organisationer upphandlingar. Sett till kontrakterat värde är Region Stockholm störst tillsammans med de två stora inköpscentralerna Statens inköpscentral och Adda, den senare ägs av organisationen Sveriges kommuner och regioner. De tre organisationerna står tillsammans för en femtedel av det totala kontrakterade värdet som uppgick till 270 miljarder kronor 2022.

– De 57 upphandlande organisationer vars upphandlingsvolym översteg 1 miljard kronor år 2022 stod tillsammans för 65 procent av det totala kontrakterade värdet under året, säger Andreas Doherty.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.