Färre mår dåligt på jobbet

Arbetsmiljöverkets nya rapport Besvärsrapporten visar att färre personer, jämfört med i början av 2000-talet, lider av psykiska och fysiska problem på arbetsplatsen.

Besvärsrapporten visar på en positiv trend. Både färre kvinnor och färre män uppger i år jämfört med 2003 att de varit sjukfrånvarande fem veckor eller mer på grund av arbetsrelaterade besvär. Siffran för kvinnor sjönk från 7,5 procent till 2,6 procent under perioden och för män från 4,3 procent till 1,6 procent.

– Arbetsplatserna har fått bukt med en del av de utpräglade fysiska besvären och stressen. Det är positiva signaler, säger Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör i ett pressmeddelande.

Undersökningen, som gjorts i samarbete med Statistiska centralbyrån, visar att arbetare har mer besvär av fysisk belastning medan tjänstemän oftare lider av stress. 18 000 yrkesverksamma personer i branscherna transport, utbildning, vård och omsorg samt information och kommunikation tillfrågades.

Lönar sig inte att anmäla

De tre vanligaste orsakerna till besvär hos både kvinnor och män är stress och psykiska påfrestningar, påfrestande arbetsställningar och tung manuell hantering. Kvinnor har haft mer besvär än män under perioden, 22 procent kvinnor, jämfört med 17 procent hos män.

– Som alltid måste arbetsgivarna uppmärksamma både gamla och nya risker. Siktet måste fortsatt vara på att förbättra arbetsmiljön och minska besvären, säger Mikael Sjöberg.

Av de som har haft besvär är det bara 12 procent som uppger att besvären anmälts till Försäkringskassan. Som förklaring angav de svarande att besvären inte varit tillräckligt allvarliga eller att det inte lönar sig att göra en arbetsskadeanmälan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.