Färre satsar på kompetensutveckling

I finanskrisens spår skär företagen ned på kompetensutvecklingsinsatser. Det visar en undersökning som Advantum Kompetens låtit göra bland hr-ansvariga i Sverige. Bara 3 procent av de undersökta företagen kommer att öka sina insatser under nästa år. På frågan om vilka områden som trots allt är prioriterade för utveckling var ledarutbildning och träning i utvecklingssamtal de vanligaste svaren. Även strategiska kompetensprojekt och kompetensinventeringar är något som mer än hälften av företagen prioriterar.

Undersökningen gick ut till 1800 företag, men svarsfrekvensen var låg. Endast 115 personer svarade.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.