Febril aktivitet bakom Iso-kulisserna

Blogg Mycket spännande är på gång när det gäller att utveckla och anpassa Iso-standarder. Här kommer en rapport från det senaste internationella kvalitetsledningsmötet.

Febril aktivitet bakom Iso-kulisserna
Tina Bohlin, projektledare.

För några veckor sedan hölls det årliga internationella kvalitetsledningsmötet med ISO/TC 176 Quality management and Quality assurance, i år via webb naturligtvis (Rwandas bergsgorillor får besök av mig en annan gång). Vi var tillsammans drygt 125 deltagare från alla världens hörn, faktiskt färre än vad vi normalt brukar vara.

Man skulle kunna tro att det inte sker så mycket arbete inom kommittén eftersom dess största standarder (ISO 9001/9002/9004) redan är publicerade och i ett ”vilande standardtillstånd”, men det pågår faktiskt ett febrilt arbete bakom kulisserna vilket presenterades på mötet. Här har jag valt ut några godbitar:

Stöd till remote revision

ISO 9001 Auditing Practicing Group är en samordningsgrupp mellan ISO/TC 176 och IAF (International Accreditation Forum) för utbildning och kommunikation med relevanta grupper som utför revision. Gruppen har tagit fram en mängd vägledningsdokument för ISO 9001-revisorer.

I dessa Covid-19 tider har gruppen sett ett stort behov av att ytterligare stödja revisorerna som sedan pandemin bröt ut ofta genomför digitala revisioner. Två helt nya dokument har tagits fram; ”Auditing Digital Processes” och ”Remote Audits” och dessa dokument kan du alltså ladda ner kostnadsfritt via länken ovan.

Task Group 2 Brand Integrity bildades för två år sedan med syfte att stärka varumärket ISO 9001. Många gånger får ISO 9001 ta stryk för att till exempel certifieringsrevisioner utförts på ett mindre proffsigt sätt och/eller för att användare/revisorer/utbildningsledare/konsulter inte helt förstår syftet med alla kraven i ISO 9001 och därmed missuppfattar hur kraven ska uppfyllas.

Brand Integrity-gruppen har jobbat med att identifiera vanliga missförstånd, förstå orsaken till dessa missförstånd och därigenom kunna förtydliga kommunikationen och förbättra samarbetet med certifieringsorgan, utbildningsorgan, konsulter och IAF (International Accreditation Forum), men också med slutanvändare (dvs. kunder till ISO 9001-certifierade organisationer).

En handlingsplan med specifika aktiviteter kommer att skickas ut för kommentarsrunda till hela kommittén i december.

Underlag för framtida revidering

Task Force 4 Future concepts har också varit igång under två år. Gruppen fångar nya framtida koncept som kan behöva föras in i en framtida ISO 9001. Dokumentet ”Future concepts” ska användas som underlag för framtida revidering av ISO 9001 och alla närliggande vägledningsstandarder.

De åtta olika koncept som diskuterades för två år sedan då jag deltog på gruppmötet har blivit sex helt andra koncept; Agility, Circular economy, Innovation, Information Aspects (including social media), Demographic change and Relationship management. I dokumentet beskrivs varje koncept (vad innebär konceptet och varför är det viktigt?), intressenter som berörs identifieras och därefter förklaras på vilket sätt ISO 9001 och dess vägledningsstandarder påverkas av just detta koncept.

Nu inväntas ett slutligt Future concepts-dokument som ska gå ut på remissrunda till hela den internationella kvalitetsledningskommittén i mitten av december.

SIS föreslår att standarder revideras

Task Group 5 Preparing for a potential revision of ISO 9001 är en spännande grupp som har i uppdrag att se över röstningsresultatet gällande periodisk översyn för ISO 9001 som just nu ligger ute. SIS har precis lämnat in sin röst gällande både ISO 9000 (principer och termer) och ISO 9001 och föreslår att båda standarder revideras.

Arbetsgruppen har 6 månader på sig att ta beslut om ISO 9001 ska revideras eller inte efter det att röstningen stängt i januari 2021. Naturligtvis måste de utgå från röstningsresultatet, men om många relevanta kommentarer inkommer som förespråkar revidering (dvs. förslag på vad som behöver revideras) kan denna grupp ändå föreslå revidering trots att majoriteten av medlemsländerna röstat ”confirm” det vill säga att standarderna inte ska revideras.

Gruppen har också tagit fram en global enkät som ligger ute t.o.m. den 31 december, där både du och allmänheten kan kommentera på ISO 900.

Ny certifieringsbar kvalitetsstandard – ISO 9004

En ny Adhoc-grupp har föreslagits att bildas i syfte att se över om standardarbete ska startas upp gällande en ny certifieringsbar kvalitetsledningsstandard baserad på ISO 9004 En organisations kvalitet – Vägledning för att nå hållbar framgång. Standarden innehåller idag strategier, bästa praxis och erfarenheter från några av de mest framgångsrika företagen runt om i världen. Röstning kring att skapa denna Ad Hoc Group stänger 1 december.

Sist, men inte minst;

Den gemensamma ledningssystemstrukturen (Annex SL, en bilaga i ISO Directives, Part 1) som ISO 9001, ISO 14001 (miljö) och alla övriga ISO:s ledningssystemstandarder bygger på håller på att revideras och TC 176 och SIS deltar i arbetet. Den uppdaterade bilagan ska publiceras den 1 maj 2021 i samband med att ISO Directives uppdateras.

ISO 9001 består till ca en tredjedel av denna ”mall” innehållande både struktur, text, termer och defintioner. Detta är en av orsakerna till att vi på SIS kommit fram till att både ISO 9000 och ISO 9001 behöver revideras.

Mycket spännande är på gång alltså och då har jag ändå inte nämnt allt arbete med ISO 10000-serien (vägledningsstandarderna som kopplar till ISO 9001).

Varmt välkommen att höra av dig om du undrar över någonting!

Tina Bohlin, projektledare SIS

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.