Fel mål kan sabotera den agila transformationen

Debatt Synen på mål och mätetal har i stort sett varit detsamma sedan industrialiseringens start på 1900-talet. Trots att många organisationer har insett fördelarna med agila arbetssätt kan felaktiga mål och mätetal riskera att äventyra hela den agila investeringen, skriver tre experter inom agil transformation.

Fel mål kan sabotera den agila transformationen
Anneli Ring, Parinaz Ijadi och Andreas Bohlin.

Det finns mycket att vinna när det kommer till agila tanke- och arbetssätt, inte minst vad gäller arbetstillfredsställelse, innovation och högre delaktighet. Men fallgroparna i den agila transformationen ska inte underskattas. För att fler ska lyckas med sin agila satsning krävs ett paradigmskifte inom organisationerna i hur de sätter och följer upp verksamhetsmål .

Synen och arbetssättet kring mål och mätetal har i stort sett varit detsamma sedan industrialiseringens start på 1900-talet. Denna period karaktäriserades av starka hierarkier, funktionella silos och detaljstyrning av medarbetare. Det man mätte förr, mäter många organisationer fortfarande idag – oavsett om det ger rätt resultat eller fokus. Trots att det var länge sedan vi lämnade förra århundrandet är många organisationer kvar i gamla arbetssätt samtidigt som de satsar på 2000-talets agila arbetssätt.

Många vanliga och traditionella mätetal fungerar inte särskilt väl inom dagens organisationer, eftersom man inom agila arbetssätt premierar medarbetares förmåga att tänka och styra på egen hand. För organisationer som implementerar agila arbetssätt och samtidigt behåller sin tidigare målstyrning blir detta en paradox för de anställda. Medarbetare får höra att de fått ökad grad av autonomi samtidigt som de blir styrda och kontrollerade precis som innan. Det blir en kontraorder som gör att den kulturella förändringen stannar av och den fulla potentialen av agila arbetssätt aldrig uppnås.

Anpassa mål

I det agila arbetssättet är det även viktigt att verksamheten är anpassningsbar efter förändringar. Just mål och mätetal behöver snabbt kunna justeras för att säkra att verksamheten fokuserar på rätt saker. Detta i motsats till traditionella mål och mätetal som oftast justeras efter ett årligt schema och som medför ett långdraget samt resursintensivt arbete.

Inom traditionella mål och mätetal anses den psykosociala miljön mindre viktig jämfört med hårda siffror såsom kronor och arbetstimmar. En av de agila grundprinciperna är dock att rätt beteenden skapar rätt resultat. I en studie på Google, som gick under namnet Aristoteles, analyserades över 100 projekt för att undersöka vad som avgjorde om ett projekt blev lyckat. I studien framkom att de mest framgångsrika projekten inte grundade sig i gruppens intellektuella sammansättning utan istället av en positiv psykosocial miljö. I korthet innebar detta att personerna i de framgångsrika projekten kände sig tillfreds, trygga samt att de lyssnade och litade på varandra.

Att bli medveten om den skada och paradox som traditionella mål och mätetal kan medföra i den agila kontexten är en nödvändig start för att kunna ta steget mot framtidens mål och mätetal. Det finns dock en frånvaro av riktlinjer och metoder kring mål och mätetal inom de vanligaste agila ramverken, exempelvis SAFe. Detta gör det svårt för många agila organisationer att veta vad och hur man bör mäta.

Hur bör organisationer arbeta med mål och mätetal som främjar ett agilt arbetssätt?

  • Komplettera med mål och mätetal som speglar organisationens psykosociala miljö, som visar hur medarbetarna mår och hur motiverade de är. Detta kan mätas är med hjälp av olika verktyg.
  • Lita på kopplingen mellan medarbetares beteenden och organisationens resultat. En god vana är att alltid koppla ihop mål och mätetal med beteenden. Om mål eller mätetal leder till andra beteenden än de som önskas, så bör de justeras eller avlägsnas.
  • Utvärdera mål och mätetal löpande och våga ändra dem när detta behövs. Göra detta möjligt genom att förenkla processen för mål och mätetal med minskad byråkrati och frekventa utvärderingscykler.

Det är nödvändigt att anamma nya tanke- och arbetssätt kring mål och mätetal för att fullt ut lyckas med den agila satsningen. För dem som fortsätter arbeta med traditionella mål och mätetal i en agil kontext kvarstår risken att den agila investeringen blir bortkastad.

Anneli Ring, Parinaz Ijadi och Anderas Bohlin.
Anneli Ring, Parinaz Ijadi och Anderas Bohlin.

Anneli Ring, Expert inom kulturell förändringsledning, Parinaz Ijadi, Expert inom agil transformation, Anderas Bohlin, Expert inom mål och mätetal.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.