Felaktiga föreställningar om kvinnligare företagare

Jämställdhet Kvinnliga företagare presterar lika bra som sina manliga kollegor. Trots det existerar fortfarande många felaktiga stereotyper och fördomar som gör det svårare för kvinnliga företagare att få riskkapital, visar en unik studie från Luleå tekniska universitet.

Felaktiga föreställningar om kvinnligare företagare
Malin Mlamström, foto Luleå tekniska universitet.

I den färska studien ”VC stereotypes about men and women aren´t supported by performance Data” har forskarna jämfört de föreställningar som finns om kvinnliga företagare med hur det faktiskt ser ut i verkligheten.

– Det är en unik studie. Jag känner inte till någon annan studie som matchar den här typen av föreställningsdata med redovisningsdata. När man tidigare försökt skjuta hål på myter om kvinnors företagande har man ofta använt nationell statistik, som inte är lika precis, säger Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Forskarna har studerat elva offentliga, svenska riskkapitalister som fått in ansökningar från totalt 126 företag, varav 43 procent drivs av kvinnor och 57 procent av män. Det visar sig att könet har stor inverkan på hur företagarna karaktäriseras, bland annat finns fyra stereotypa föreställningar som är särskilt tydliga:

– Kvinnor är tveksamma till att låta företaget växa, medan män vill satsa på tillväxt.

– Kvinnor har inte resurser att satsa på hög tillväxt – män har det.

– Kvinnors företag underpresterar, mäns företag presterar väl.

– Kvinnor är försiktiga och riskobenägna. Män är ambitiösa och risktagande.

Forskarna har granskat kvinnornas och männens bolag utifrån 22 olika nyckeltal, som till exempel försäljningsvolym och tillväxt i antal anställda och omsättning.

– Vi hittar inga statistiska skillnader, inte i ett enda av nyckeltalen vi tittat på. Det finns alltså inget som visar att mäns företag presterar bättre och når bättre resultat än vad kvinnors gör, säger Malin Malmström.

De felaktiga föreställningar som finns om kvinnliga företagare får i sin tur konsekvenser för företagens finansieringsmöjligheter. Tidigare forskning vid Luleå tekniska universitet om hur svenska finansiärer uppfattar män och kvinnor som söker kapital, visar att kvinnliga entreprenörer i snitt fick 25 procent av sitt efterfrågade kapital, medan männen fick över hälften.

– Det faktum att du är kvinna som söker finansiering aktiverar ett mindset redan från början – om vad ansökan innebär och om vad finansiärerna tror att det finns för potential till avkastning. Därför är det väldigt viktigt att se bort de stereotypa föreställningarna. Våra resultat visar att föreställningarna inte har någon grund i verkligheten – de är som trollen som spricker i solen, säger Malin Malmström.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.