Fem bästa svenska innovationerna har utsetts

Innovation Årets svenska vinnare av det internationella innovationspriset Quality Innovation Award har utsetts. Det handlar om allt från nya klimatsmarta lösningar till kreativa lärprojekt som nu premieras genom utmärkelsen.

Fem bästa svenska innovationerna har utsetts

Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov.

Nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad är tungt vägande faktorer vid tilldelningen av utmärkelsen.

– Vi är oerhört stolta över de vinnande svenska innovationerna i år, kommenterar Mats Deleryd, vd för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, som står bakom utmärkelsen i Sverige. Liksom tidigare år är hållbarhet ett centralt tema för innovationerna, vilket ger stor framtidstro. I år har dessutom flera av innovationerna större fokus på social hållbarhet än tidigare.

Fem vinnare

De fem vinnarna av Quality Innovation Award 2020 i Sverige är:

Svevia

Innovation: Behovsstyrd hållbar vinterväghållning.

Kategori: Potential innovations.

Domarkommitténs motivering: Snabba väderomslag, tidspress och höga kvalitetskrav gör vinterväghållning till en utmaning, både för driftledningspersonal och maskinförare. Svevia har tillsammans med BM System utvecklat en teknik där digitaliseringen skapar nya möjligheter att effektivisera väghållningen vintertid. Genom att sammanföra högupplösta vägväderprognoser med dataflöden från vägsensorer och uppkopplade fordon i ett beslutsstödsystem tas skräddarsydda åtgärder fram. Detta har potential att minska avgasutsläpp och saltförbrukning samtidigt som både trafiksäkerheten och arbetsmiljön förbättras via förarstöd och automatisering och mot bakgrund av denna lovande lösning utses innovationen som en vinnare i klassen potentiella innovationer inom ramen för Quality Innovation Award 2020.

Solar Bora i Linköping

Innovation: NextGen Solar Household System.

Kategori: Circular economy and carbon neutrality innovations.

Domarkommitténs motivering: Solar Bora har utvecklat ett soldrivet system för att konvertera vedeldad matlagning till induktionsplattor samt att möjliggöra för kvinnor att använda den frigjorda tiden och solel för att skapa hållbara intäkter till hushållet. Genom en cirkulär affärsmodell blir det möjligt att implementera SolarBora hos hushåll som saknar ekonomiska möjligheter att köpa produkten eftersom den skapar nya intäkter. I Sub-Sahara Afrika saknar uppemot 600 miljoner människor tillgång till tillförlitlig el och upp till 80 procent lagar mat på ved eller kol, så behovet av Solar Boras innovation är mycket stort samtidigt som den bidrar till flertalet av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Enbacksskolan i Tensta

Innovation: SO-Verkstan.

Kaegori: Education sector innovations.

Domarkommitténs motivering: Enbacksskolan har skapat ett ”SO-laboratorium” där samhällsorienterade ämnen praktiseras systematiskt. Baserat på intervjuer med bland andra politiker görs reportage genom digitala verktyg såsom digital podcast och samverkan med andra verksamheter nationellt och internationellt. Det ökar elevernas medvetenhet, samhällsengagemang samt gemenskap och ger dessutom positiva resultat i SO-undervisningen. SO-Verkstan är plattform för eleverna som gör att de blir mer samhällsengagerade. I Tensta där skolan är verksam bidrar man genom detta till en ökad integrering med flera för eleverna, nu och i framtiden, viktiga samhällsfunktioner.

Mellersta Förstadsskolan i Malmö

Innovation: Lässtrategiprojektet.

Kategori: Education sector innovations.

Domarkommitténs motivering: Nyckeln till skolframgång är läsning, så om man stärker denna del förbättras resultatet i andra ämnen. Med det som bakgrund startade Mellersta Förstadsskolan i Malmö stad ett lässtrategiprojekt med språkutvecklande arbetssätt i samtliga ämnen. Lärare har genom workshops och praktiskt tillämpande utbildats till läscoacher och arbetar därefter systematiskt på bredd utifrån elevernas behov med att stärka deras kunskapsinhämtning samt måluppfyllelse. I det nationella provets del om läsförståelse uppnåddes målsättningen efter tre år vilket är ett tydligt resultat av projektet.

MAX Burgers

Innovation: Delifresh plantbeef.

Kategori: Dare to share.

Domarkommitténs motivering:  Efter många års utvecklande och experimenterande har MAX Burgers utvecklat Delifresh Plant Beef – en växtbaserad burgare. Resultatet är en produkt som både ser ut, smakar och känns som en köttprodukt, men med en betydligt mindre klimatpåverkan. Produkten ämnar bidra till att nå MAX mål om att gästens snittmåltid inte ska släppa ut mer än 0,5kg CO2e till 2050. Givet en lång och målmedveten produktutveckling, med hållbar utveckling i fokus, har MAX ökat försäljningen av klimatsnåla burgare med 1 100 % de senaste fyra åren. Utvecklingen har inte varit utan motgångar och mot bakgrund av det vinner MAX Burgers Quality Innovation Award 2020 i kategorin ”Dare to share”, för att inspirera andra att hålla i och hålla ut i sitt innovationsarbete.

Internationell tävling

Den svenska utmärkelseceremonin äger rum den 1 februari i Stockholm. De svenska vinnarna går sedan vidare till den internationella tävlingen med en ceremoni i Belgrad, Serbien i februari 2020.

Domarkommittén i Sverige har bestått av Lena Gustafsson, vd och grundare Styrelsebalans, Jacob Hallencreutz, vd EPSI Rating Group samt ordförande Svenskt Kvalitetsindex, Sofia Ritzén, professor och prodekanus KTH, samt Mikael Rönnholm, head of innovation strategy CEVT. Domarkommittén har stöttats i sitt arbete av Mikael Lindström och Mats Deleryd vid SIQ.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.