Fem gånger pengarna

Lean En analys av totalt 700 förbättringsprojekt visar att satsningarna sparat både tid, pengar och människoliv.

Sandholm Associates har följt upp resultat och effekter av Sex Sigma-projekt som deras kursdeltagare i Black Belt-utbildningen genomfört. Totalt handlar det om cirka 700 förbättringsprojekt.

I projekten gör deltagarna en ekonomisk för- och efterkalkyl tillsammans med sin ekonomiavdelning. Och resultaten talar sitt tydliga språk. I genomsnitt gav projekten ekonomiska besparingar som var 4 till 5 gånger större än alla kostnaderna för både projekt och utbildning. En vanlig resultatnivå var 5 till 10 gånger insatsen. I vissa fall var besparingarna över 100 gånger insatsen.

Utöver de mätbara ekonomiska resultaten uppnår man även andra resultat som är svårare att värdera i pengar, till exempel:

nöjdare kunder

starkare intern förbättringskultur

sparade människoliv inom vården

träning i Sex Sigmametodiken och dess verktyg, vilket bäddar för nya lönsamma förbättringsprojekt.

Sandholm Associates har utbildat cirka 600 Black Belts och 700 Green Belts genom åren. Under senare år har de sett att allt fler väljer att integrera Sex Sigma och Lean eftersom de två koncepten kompletterar varandra på ett bra sätt. Sex Sigma handlar främst om förbättringsarbete och problemlösning medan Lean primärt handlar om effektivisering av verksamhetens processer och flöden.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.