Fem innovationer tog emot Quality Innovation Award

Innovation Fem innovationer belönades med den prestigefulla utmärkelsen Quality Innovation Award vid en prisceremoni i Näringslivets Hus i Stockholm. Innovationerna representerar nya revolutionerande tekniker, arbetssätt och processer inom olika områden – alla med hållbar utveckling som något av gemensam nämnare.

Fem innovationer tog emot Quality Innovation Award
Glada vinnare av Quality Innovation Award. Foto: Martin Lundström.

Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationerna möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. I Sverige är det SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling som är partner och har sedan starten 2011 tilldelat drygt 30 innovationer den prestigefulla utmärkelsen.

– En av poängerna med Quality Innovation Award är att inspirera innovatörerna att våga språnget, att ge dem självförtroende att förverkliga sina idéer, förklarade Mats Deleryd, vd för SIQ i samband med årets prisutdelning.

Fem innovationer tilldelades Quality Innovation Award vid en gala i Näringslivets Hus i Stockholm den 3 februari.

Multi 4

Multi 4 AB har utvecklat ett unikt multifunktionellt instrument för kombinerad cancerdiagnostik och behandling. Innovationen, delvis utvecklad med medel från Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping, Visam Arena/Region Jönköping län, Science Park Jönköping och Vinnova/EU-bidrag, baserar sig på ett patenterat instrument för behandling av främst urinblåsecancer, som är den fjärde vanligaste cancerformen bland män. Instrumentet kan även komma att tillämpas för andra cancerformer.

NorDan

NorDan AB har genom samverkan med BLB och Stora Enso utvecklat en världsunik teknik för 3D-printing av ramar till runda fönster i biokomposit. Efter den inledande tillämpningen väntar 3D-produktion även av dörrblad och andra typer av fönster. I en förlängning kan man tänka sig att den här typen av byggelement skulle kunna produceras nära eller rent av på byggarbetsplatsen.

PURE ACT

PURE ACT AB har utvecklat en 5-stegsprocess baserad på digital teknik och e-learning som gör det möjligt för mindre och medelstora företag att arbeta fram en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsarbetet får allt större fokus och numera ställs krav på att alla större organisationer ska göra en hållbarhetsrapport. Kraven påverkar hela leverantörskedjan och med PURE ACTs process kan även mindre företag med begränsade resurser och kunskap ta fram en hållbarhetsrapport.

Region Gotland

Region Gotland har utvecklat och implementerat en ny teknik som renar deponigaser till 99,7 procent och även eliminerar föroreningar i form av dioxiner, kväveföreningar och svavelväten. Deponigaser står för 1 – 2 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Den nya lösningen täcker dessutom de egna driftskostnaderna genom att överskottet går till fjärrvärmeproduktion.

United Services Sweden

United Services Sweden AB har utvecklat en unik ytbehandlingslösning som minimerar behovet av rengöring och därmed ökar effektutnyttjandet av främst flygmotorer. Gasturbinmotorerna smutsas snabbt ner efter en tids användning, vilket leder till omfattande stopp för rengöring samtidigt som primära delars livslängd förkortas. Den speciella ytbehandlingen bidrar även till att bränsleförbrukning och emissioner av växthusgaser, främst CO2, reduceras.

De svenska innovationerna kommer att representera Sverige i den internationella tävlingen med prisceremoni i Tel Aviv senare i veckan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.