Fem innovativa språkprojekt får kvalitetsutmärkelse

Skola Fem språkprojekt på olika skolor från Gällivare i norr till Trelleborg i söder har tilldelats Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk. Utmärkelsen har instiftats av EU-kommissionen och syftar till att stimulera till innovation inom språkundervisningen.

Fem innovativa språkprojekt får kvalitetsutmärkelse
Fem olika skolor tilldelas utmärkelsen för sina nyskapande språkprojekt. Foto: Stock Adobe.

Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk – The European Language Label – har kommit till för att lyfta fram vikten av språkkunskaper och uppmuntra till nya metoder inom språkundervisningen.

Tävlingen anordnas av i stort sett alla länder i Europa varje eller vartannat år. I Sverige är det Skolverket som svarar för bedömningarna.

Men trots att utmärkelsen är nationell får resultaten stor spridning. Alla som fått utmärkelsen finns med i en europeisk databas och dessutom anordnas spridningskonferenser för att fler ska få ta del av projekten.

– På så sätt kan man vara med och driva utveckling i språkundervisningen inte bara nationellt, utan även på europeisk nivå. De belönade projekten utvecklar lärandet i hela Europa, säger Eva Engdell, undervisningsråd på enheten för ämnesdidaktik på Skolverket.

Läs även: Kvalitet i skolan allas angelägenhet.

Fem vinnare 2019

I år har fem språkprojekt på skolor runt om i landet tilldelats utmärkelsen för sina nyskapande språkprojekt.

  • Lapplands Gymnasium i Jokkmokk bedriver sedan ett par år tillbaka språkundervisning på fjärr för att eleverna ska få möjlighet att läsa språk trots små elevgrupper eller avsaknad av legitimerad språklärare. Förutom de större moderna språken erbjuds även undervisning i samiska och finska. Fjärrundervisningen är i dag en integrerad del av skolverksamheten, där lärarna använder moderna digitala verktyg och nyutvecklad metodik.
  • Hakkas centralskola i Gällivare började 2017 att undervisa i moderna språk via fjärr på högstadiet. Genom fjärrundervisningen når man elever i glesbygd som tidigare inte haft möjlighet att lära sig flera språk. En stor fördel är också att elever från olika skolor kan undervisas på en och samma språklektion samtidigt som undervisningsformen bidrar till att utveckla elevernas digitala kompetens.
  • Modersmålsenheten i Trelleborgs kommun genomför ett språk- och kunskapsutvecklande projekt – ”Poesi – Syre för själen” – som innebär att modersmålslärare introducerar sina elever i poesins skönlitterära värld. Syftet är att stärka och bekräfta elevers flerspråkiga kompetens samt identitet i en mångkulturell skola.
  • Sustainable Poetry är ett globalt samskapande språk- och kulturprojekt som drivs av Söderslättsgymnasiet i Trelleborg för att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolan och stärka genomförandet av Agenda 2030. Oavsett förutsättningar och behov ges eleverna möjlighet till en nyskapande, autentisk och meningsfull språkundervisning som utvecklar omvärldsförståelse, kulturell medvetenhet och interkulturell förståelse.
  • Komvux i Malmö driver ett projekt som syftar till att ge en både högkvalitativ och lustfylld distansundervisning, där eleverna fullföljer och lyckas med sina studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. För att uppnå resultat används en mängd digitala verktyg som eleverna lär sig utnyttja via filmer och bilder.

Läs även: ”Orimliga kvalitetsskillnader i skolan”

Prisutdelning på Språklärargalan

I juryn för den svenska delen av tävlingen ingår representanter för bland annat EU-kommissionen, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Universitets- och Högskolerådet, Språklärarnas riksförbund och Skolverket. Prissumman är upp till 25 000 kronor per projekt och går till respektive skola för vidareutveckling av projekten. 2019 års utmärkelse delas ut vid Språklärargalan i Malmö och Uppsala som äger rum i veckan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.