Fem knep som utvecklar medarbetarskapet

Att ta vara på de möjligheter som finns i medarbetarskapet behöver varken vara krångligt eller svårt. Ett viktigt steg är att våga släppa kontrollen och tillåta medarbetarna att själva hitta vägen.

1. Ta av masken

Jobbar medarbetarna i företaget eller för företaget? Medarbetare som känner tillit, vet att det är ok att lägga fram tokiga förslag eller misslyckas totalt vågar också ge ett mer personligt engagemang i företaget. Bygg upp en relation med medarbetarna genom att gå före och visa att du också är rädd för att misslyckas, är svag och osäker i vissa situationer.

Ett tips för att komma bakom de stereotypa rollerna är att inleda varje veckomöte med personliga kvarten som syftar till att lära känna varandra bättre som personer.

2. Börja prata om arbetet

Dialogmöten är ett sätt att börja prata om saker som påverkar hur arbetet utförs. Att regelbundet samlas och reflektera kring olika teman; Vad menar vi med ansvar? Hur är en bra medarbetare? Vad innebär det att ta initiativ? Syftet är inte att hitta lösningar utan att få igång en dialog i verksamheten.

3. Ta vara på kreativiteten

Medarbetarna sitter inne med mängder av idéer och förslag. Sätt upp en förslagslåda och uppmuntra alla att lämna in sina idéer. Det är också viktigt att idéerna följs upp och genomförs. Ju snabbare förslag genomförs desto fler idéer kommer det att komma in, och vice versa.

4. Enkel problemlösning

Den klassiska Toyota-metoden att hitta rotorsaken till att det uppstår fel är att fråga sig Varför? fem gånger. Ett enkelt verktyg för medarbetarna att själva hitta lösningen på problem i vardagen.

5. Skapa delaktighet genom deltagande

Att chefen sitter på sin kammare och tänker ut smarta förändringar är dömt att misslyckas. Om i stället så många som möjligt får delta när det nya diskuteras, modelleras och utformas så kommer förändringarna att genomföras mycket smidigare. Dokumentation styr inte arbetet, men när den upprättas gemensamt kan samtalet bli mer sammanhängande och strukturerat, förändringen blir fortare mer tankeriktig och lättare att acceptera.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.