Fem sätt att bygga tillit

Tillit är en viktig ingrediens i en välfungerande verksamhet. Men hur bygger man tillit? Kanske genom att helt enkelt vara snäll.

Kulturen på en arbetsplats formar hur vi beter oss mot varandra och tillit är en av de viktiga pusselbitarna. När medarbetare känner sig trygga i att både lyckas och misslyckas, när de får förtroende att pröva sina idéer och är generösa med sina tankar och erfarenheter, kan verksamheten börja ta de stora kliven framåt.

Enligt Birger Lycken på pr-byrån Westander handlar tillit om att vilja varandra väl, att helt enkelt vara snälla. Här delar han med sig av fem praktiska tips för att bygga en lönande snällhetskultur.

1. Säg hej

Hälsa på dina kollegor. När vi pratar med varandra ökar tilliten, samhörigheten och kunskapen om varandras kompetens.

2. Visa ditt engagemang

Visa ditt personliga engagemang när du pratar med en kollega. Entusiasm smittar och ditt bidrag kan ge kollegan kraft att genomföra sin idé.

3. Ge mycket beröm

Slösa med beröm när du ser att någon har gjort något bra. På en välfungerande arbetsplats får medarbetarna höra minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik.

4. Våga berätta om misstagen

Berätta öppet för dina kollegor när du gör misstag eller misslyckas med något i jobbet. Vi kan lära av misstag och det bygger förtroende när alla vågar vara öppna.

5. Förvänta dig mycket

Visa att du har högt ställda förväntningar på dina kollegor genom att ge dem stort förtroende. Människors agerande påverkas mycket av de förväntningar omvärlden har på dem.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.