Finalisten: ”Ledningen måste med”

Årets kvalitetsprofil Vem blir årets Kvalitetsprofil 2023? Dag Kroslid är en av årets finalister.

Finalisten: ”Ledningen måste med”
Foto: Adobe stock/ Nordan

Den här veckan presenteras årets fem finalister, utan inbördes ordning. Först ut är Dag Kroslid, vd för Nordan Gruppen AS och styrelseordförande i Nordan Sverige AB.

Nordan är en av Norra Europas ledande fönster- och dörrproducenter. Företaget grundades 1926 och har sedan dess vuxit till en koncern med cirka 2 300 medarbetare. Nordan Gruppen har erkänts för hög produktkvalitet och för att använda kvalitetsledning aktivt på både operativ och strategisk nivå. Som koncernchef leder Dag Kroslid företaget och följer upp de åtta dotterbolagen tillsammans med koncernledningen. Styrelsen och ledningsgruppen i Sverige arbetar tätt kring strategier, resultatutveckling, affärsplanering och riskledning.

– Nordan AB arbetar enligt en modell för business excellence som kombinerar hållbarhet och kvalitet, där kund- och medarbetarperspektiv ingår tillsammans med ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet, säger han.

Tidigare i år belönades Dag Kroslid med European Quality Leader Award för sitt ledarskap. Nu har han nominerats för sitt enkla och välfungerande sätt att sammankoppla kvalitet med hållbarhet. Dag Kroslid beskrivs ha fokus på kund, se till människan och vara innovativ.

Grattis! Hur firade du beskedet?

– Tack! Jag är väldigt nöjd över att ha blivit nominerad. Det är viktigt att fokusera på kvalitetsledning, även inom ledningen. Jag har inte firat än, men jag kommer göra det. När jag utnämndes till EOQ:s European Quality Leader tidigare i år blev det en del firande, och det är jättekul att bli erkänd för sitt arbete.

Varför nominerades du, tror du?

– Jag tror att det beror på två saker. Dels har Nordan Sverige haft en väldigt fin utveckling de senaste fem till sju åren. Vi har uppmärksammats för vårt fokus på kvalitet, hållbarhet, digitalisering och hållbar tillväxt. Det har gjort stor nytta. Sedan har jag lyckats skapa engagemang och kunskap om våra fokusområden på högsta nivån inom företaget. Under min ledning byggde vi vidare på rådande ledningssystem. Vi hittade bra sätt att kombinera kvalitetsledning med hållbarhet och digitalisering. Vi insåg också tidigt att SIQ:s managementmodell kunde fungera som ett verktyg för utveckling. Med hjälp av den hittade vi områden som vi behövde jobba på, såsom innovation och social hållbarhet.

Vad är kvalitet för dig?

– Det handlar om ständiga förbättringar och att alltid utvecklas, men också om att etablera stabilitet och kontroll på exempelvis processnivå. Tydlig vikt ligger vid kundperspektivet, men även att betona medarbetarperspektivet så att de involveras. Det är viktigt att vara jättebra på båda delarna. Kund- och medarbetarperspektivet jobbar inte i opposition till varandra, utan förstärker varandra.

Beskriv något du gjort på jobbet som du är stolt över!

– Jag stolt över mycket, men mest över sättet vi lyckades att utveckla företaget Nordan AB på. Vi tog marknadsandel, inte minst genom att vara väldigt duktiga inom områden som kvalitet, hållbarhet och digitalisering. Samarbetet inom ledningsgruppen är jag också stolt över.

Vad är din största utmaning på jobbet just nu?

– Den största utmaningen är marknadsläget i några utav länderna som Nordan har verksamhet i. Byggnadsbranschen upplever utmanande tider. Vi måste försöka vara bättre än andra aktörer, och det gör vi på planerade sätt. I år har vi stor stöttning i byggbranschen i Storbritannien och Irland, som inte drabbats lika hårt som de skandinaviska länderna. Det är viktiga marknader för oss just nu.

Om du tittar fem år framåt – Vilket kvalitetsarbete hoppas du ha åstadkommit då?

– Jag tycker att samspelet mellan kvalitetsledning och hållbarhet är spännande. Vi ska fortsätta integrera det i företaget och bygga samman dem. Jag tror att det är rätt väg att gå, för annars finns risk för dubbelt arbete. Slår man ihop delarna får man en mycket god helhet. Inom Nordan är vi på god väg.

Vilka värden skulle du vilja se mer eller mindre av i kvalitetsvärlden framöver?

– Jag skulle vilja se att kvalitetsledningen fokuserar på att behålla den strategiska vikten som de kan ha och bör ha i alla bolag. Man måste kunna skapa goda samband och se en fin helhet. Helhetstänket är väldigt grundligt i både kvalitet och hållbarhet. Det är viktigt och relevant för alla, säger Dag Kroslid.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.