Finalisten: ”Mer balans mellan resurs och uppgift”

Årets Kvalitetsprofil Vem blir årets Kvalitetsprofil 2023? Esbjörn Johansson är en av årets finalister.

Finalisten: ”Mer balans mellan resurs och uppgift”
Foto: Adobe Stock/ Tranemo kommun

Den här veckan presenteras årets fem finalister, utan inbördes ordning. Sist men inte minst är Esbjörn Johansson, kvalitetsstrateg inom kommunledningsstaben i Tranemo kommun.

Han är systemadministratör för kommunens kvalitetsledningssystem och jobbar dagligen med utveckling, stöd och felsökning.

– I grova drag kan man säga att jag arbetar med utveckling av styrning och ledning samt är stöd till verksamheterna i deras förbättringsarbete, säger han.

I nomineringen beskrivs Esbjörn Johansson ha arbetat föredömligt med att skapa, implementera och utveckla kommunens styrmodell. Tack vare det arbetet syns positiva, tydliga och mätbara resultat inom hela förvaltningen vad gäller ekonomi, medarbetar- och ledarskap samt ökad effektivitet och högre leverans inom verksamheterna. Dessutom är han en extremt omtyckt och uppskattad kollega.

Grattis! Hur firade du beskedet?

– På jobbet blev jag uppmärksammad av bland annat kommunstyrelsens ordförande som höll ett litet tal. Det blev tårta och allt, vilket gav energi och var roligt. Det märktes att nyheten spred sig snabbt.

Varför nominerades du, tror du?

– Jag tror att det har att göra med vår styrmodell som jag varit och tagit fram för några år sedan. Utifrån den har konkreta metodstöd och verktyg tagits fram. Sedan har jag även intervjuat chefer om ifall de upplever att de får stöd av styrmodellen. Ända sedan vi implementerade styrmodellen har vi upplevt förbättringar såsom bättre balans i ekonomin, större engagemang bland chefer och större delaktighet bland medarbetare.

Vad är kvalitet för dig?

– På det personliga planet handlar det om goda upplevelser, tid med familj, tid i naturen. Livet får inte bli ett hamsterhjul.

– När man tittar på jobbet så handlar kvalitet om ständig förbättring. Varje verksamhet har ett uppdrag som ska utföras och vi behöver fråga oss om vi uppfyller förväntningarna som vi har på oss. Vi gör det utifrån fyra perspektiv: målgruppsperspektiv, medarbetarperspektiv, ekonomiskt perspektiv, och verksamhetsperspektivet. Vi definierar kvalitetsfaktorer som är viktiga och som beskriver vilka förväntningar vi har på oss. Sedan utvärderar och jämför vi för att ta reda på om vi gör det vi ska. Det tycker jag är ett bra sätt jobba med kvalitet.

Beskriv något du gjort på jobbet som du är stolt över!

– Det är svårt att komma på något som jag själv gjort eftersom det mesta är ett samarbete. Men jag kan säga att jag är stolt över de förtroendefulla relationer som jag skapat, dels bland chefer och dels bland medarbetare. Jag upplever att vi kan ha mycket förtroendeingivande dialoger kring styrning och ledning.

Vad är din största utmaning på jobbet just nu?

– I november kommer vi att lansera en ny modell för att jobba med ständiga förbättringar inom kommunen. Vi har skapat en struktur för arbetet och en e-tjänst där chefer kan avropa utbildning för medarbetare och stöd kring utmaningar de stöter på. Säg att någon ska göra en processkartläggning, då kan man be om stöd av oss via e-tjänsten. Mina kollegor och jag sitter centralt och erbjuder utbildning, och så kommer behoven till oss och vi kommer ut till verksamheten. Det är en sak.

– En annan sak är utmaningar inom offentlig sektor i stort, att kunna attrahera folk. Vi behöver göra det känt att vi är en bra arbetsgivare.

Om du tittar fem år framåt – Vilket kvalitetsarbete hoppas du ha åstadkommit då?

– Mycket! Om jag ska trycka på någonting särskilt så är det digitalisering, och att vi ska bli digitalt mognare. Vi är inte omogna idag, men på ett femårsperspektiv kommer det ha hänt mycket. Jag tänker framförallt på informationssäkerhet, dataskydd och förvaltning av IT. Vi behöver fortsätta arbeta för att skapa robusta processer inom dessa områden.

– Och vad gäller rekrytering hoppas jag att vi har blivit mer attraktiva som arbetsgivare, att de som kommer hit och jobbar känner att de kan vara med och påverka utvecklingen på sin enhet. Vår styrmodell handlar mycket om delaktighet. Det hade jag varit nöjd över om vi lyckades åstadkomma.

Vilka värden skulle du vilja se mer eller mindre av i kvalitetsvärlden framöver?

– Det är inte något nytt, men balansen mellan resurser och uppgifter är något jag skulle vilja se mer av. Det finns stor risk att det tas genvägar i kvalitetsarbetet om uppgifterna blir för belastande och resurserna är knappa. Vi behöver utvärdera vad vi gör och ta bort det icke värdeskapande. Generellt tror jag att det ofta läggs på mycket uppgifter, och att det sällan tas bort något. Vi måste bli bättre på att erkänna misstag, säger Esbjörn Johansson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste