Finalisten: ”Vi måste nyttja våra resurser”

Årets Kvalitetsprofil Vem blir årets Kvalitetsprofil 2023? Camilla Åhling är en av årets finalister.

Finalisten: ”Vi måste nyttja våra resurser”
Foto: Adobe Stock/ Karlskoga kommun

Den här veckan presenteras årets fem finalister, utan inbördes ordning. Näst på tur är Camilla Åhling, kvalitetsledare inom Samhälle- och Serviceförvaltningen i Karlskoga kommun.

Samhälle- och Serviceförvaltningen är en stor förvaltning med bred verksamhet inom ekologisk och social hållbarhet, samhällsutveckling, lokalförsörjning, gata och park, lantmäteri, kost och städ. Camilla Åhling är del av förvaltningens stab och utgör stöd för medarbetare, chefer och arbetsgrupper i deras uppdrag att följa kommunens styrmodell. Det gör hon genom att initiera och driva kvalitetsarbete – från kvalitetssäkring till kvalitetsstyrning och uppföljning.

– Genom tydlig systematik och struktur bidrar jag till att utveckla värdeskapande processer för verksamhetens brukare och intressenter, som hela tiden förbättras och utvecklas i organisationen, säger hon.

Hon nominerades för sitt enträgna och ödmjuka sätt och för sitt fokus på ständiga förbättringar. Med en genuin vilja till förändring utifrån medborgarnas bästa beskrivs Camilla Åhling bidra till att skapa en kultur där medarbetarnas egna kunskaper och förmågor styr arbetet.

Grattis! Hur firade du beskedet?

– Jag berättade för min närmaste kollega som jobbar inom staben med mig. Vi pratade också om det hemma! Det är svårt att ta in. Jag tänkte inte att man skulle få ett sådant erkännande!

Varför nominerades du, tror du?

– Jag tror att det skulle kunna handla om att jag har en bra förmåga att bygga relationer till våra chefer och våra medarbetare. Jag tar in människor, är lyhörd och ser till deras behov samtidigt som jag bryter ner styrmodellen och gör den begriplig för de som ska jobba med den, för att vi ska uppnå målen som politiken har satt. Jag är bra på att kommunicera.

Vad är kvalitet för dig?

– Att leverera så bra som möjligt till de som vår verksamhet är till för. För mig innebär det mycket arbete i bakgrunden. Jag skapar förutsättningar för effektiva arbetssätt, vilket bidrar till ökad kvalitet. I mitt bakomliggande arbete är det en morot att veta att jobbet är till för någon. Man känner av att arbetet har effekt genom direkt återkoppling med medarbetare, och mer indirekt i det längre perspektivet, när man ser att förändringarna har lett till förbättring för de vi jobbar mot.

Beskriv något du gjort på jobbet som du är stolt över!

– Jag gick in som projektledare i något vi kallar för heltidsprojektet. Målet var att öka andelen heltider utan att det skulle kosta mer pengar. Vi hade väldigt många inom vår kostverksamhet som jobbade deltid. Jag klev in som projektledare när det var knappt två år kvar av projektet, och då tittade vi på verksamhetens processer och hur vi skulle dra nytta av varandras kompetenser. Vi tog fram något som heter dialogmodellen. 2010 hade vi 45 procent som jobbade heltid, och nu är det 85 procent som jobbar heltid. Man ska kunna arbeta heltid och leva på sin lön. Det har ett jämställdhetsperspektiv, för en stor del av våra yrken är kvinnodominerade. Dessutom sjönk sjukfrånvaron.

Vad är din största utmaning på jobbet just nu?

– En utmaning är att vara tålmodig, att sätta sig in i verksamheterna samt var i styrprocesserna de är. Det krävs mycket omvandling, pedagogik och tålamod för att hålla i det arbetet, alltså att omvandla information på ett lätthanterligt och begripligt sätt. Men jag är pedagogiskt lagd och intresserar mig för verksamheterna, vilket är viktigt. Det blir lättare att hjälpa verksamheten genom att förstå dem.

– Det är också utmanande att få ihop övergripande processer inom kommunen och att jobba över förvaltningsgränser.

Om du tittar fem år framåt – Vilket kvalitetsarbete hoppas du ha åstadkommit då?

– Jag hoppas att vi har en ännu mer lyhörd och inkluderande organisation som lyssnar in och involverar våra intressenter. Vi gör det redan, men de som verksamheten är till för måste alltid få vara med och påverka hur organisationen ser ut. Deras önskemål utgör till stor del vår grund.

Vilka värden skulle du vilja se mer eller mindre av i kvalitetsvärlden framöver?

– Jag brinner för effektivisering av verksamheterna, främst kostnadseffektivisering. Det tycker jag är viktigt, och det kommer att bli ännu mer betydande med tanke på det ekonomiska läget i landet. Kostnadseffektivitet är en av drivkrafterna i min roll. Man måste inte nödvändigtvis ha större budget för att effektivisera. Vi måste bli bättre på att nyttja våra resurser, säger Camilla Åhling.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste