Finns det ett recept för framgång?

Blogg När vi läser om organisationer som på bara några år har lyckats vända negativa resultat inom kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och ekonomi till väldigt bra resultat, blir vi förstås nyfikna. Hur har de gått tillväga? Kan det finnas ett recept för framgång?

Om vi får insikt om hur de har gått tillväga, kan vi då använda deras tillvägagångssätt och åstadkomma lika bra resultat i våra organisationer? Är det möjligt?

En del hävdar att det inte går. Att en organisation lyckas beror på så många faktorer; dess ledare, medarbetare, deras specifika produkter eller tjänster, den bransch de verkar inom, lagar och regelverk som påverkar branschen, ägarförhållanden, tidpunkten etcetera. En del hävdar att det råder en sådan komplexitet att leda en organisation att det inte går att överföra en organisations framgångsrecept till en annan organisation.

Med respekt för komplexitet är jag säker på att det finns generiska faktorer som påverkar om en verksamhet blir framgångsrik eller inte. Om vi studerar de organisationer som mottagit Utmärkelsen Svensk Kvalitet kan vi se helt olika typer av verksamheter: en skola, ett sjukhus, en biltillverkare, ett försäkringsbolag, en tågoperatör, ett konsultföretag och så vidare. Vissa verksamheter är väldigt stora och vissa är små. Vissa finns i privat sektor och vissa i offentlig sektor. Olika regelverk styr deras verksamheter. Ägarskapet ser olika ut. Men trots att alla verksamheter är unika och har olika förutsättningar ser vi att det finns många likheter i att leda en verksamhet mot framgång.

Vad är då kännetecknande hos organisationer som har åstadkommit bra resultat? Vad kan vi lära från våra utmärkelsemottagare?

Vi kan se en ledning som:

  • kommunicerar ett tydligt syfte för verksamheten och vad som ska uppnås.
  • prioriterar systematiskt förbättringsarbete och har kunskapen om vad som krävs för att uppnå bra resultat och hur de kan åstadkomma detta.
  • har stöd av specialister inom förbättringskunskap som arbetar nära högsta ledningen och har ett tydligt mandat.
  • anställer medarbetare som delar organisationens värderingar och stärker kulturen genom en ständig dialog med medarbetarna.
  • utbildar medarbetarna i förbättringskunskap enligt konceptet ”train the trainer”; medarbetare utbildas till att kunna coacha sina kollegor. Detta gör att kvalitetskulturen och förbättringskunskapen växer inifrån organisationen.
  • ger medarbetarna mandat att fatta beslut och förbättrar verksamheten för dem organisationen är till för – dess kunder och intressenter.

Så viktiga ingredienser för att skapa en framgångsrik organisation är:

Fokus, Kunskap, Kultur och Mandat – i hela organisationen och bland alla medarbetare. Och självfallet är det ledningen som skapar förutsättningarna för att ingredienserna finns på plats, att receptet följs och att bra resultat uppnås!

Dessa faktorer, eller ingredienser i ett recept för framgång, kan alla verksamheter arbeta med, oberoende om du driver en skola, ett sjukhus, ett trafikföretag, en kommun eller en region. Jag tror att många av oss tycker att dessa punkter är ganska självklara och inte komplicerade. Men det tar tid och kräver uthållighet att utveckla kulturen. Forskning visar att uthållighet lönar sig genom bättre ekonomiska resultat, nöjdare kunder, friskare och nöjdare medarbetare.

Just nu pågår ett forskningsprojekt vid Chalmers som kommer att kunna erbjuda rekommendationer för hur en förbättringsresa bör genomföras för att uppnå bra resultat som ständigt blir ännu bättre. Vilka är principerna för framgång? Genom denna forskning kan ett generiskt recept för framgång presenteras.

Dessa forskningsresultat ser vi fram emot!


Åsa Rönnbäck
SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling
ar@siq.se

Läs mer om SQMA forskning på: www.sqma.se.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.