Fler bullar på kortare tid

10 000 produktionstimmar per år. Så mycket tid lyckades Lantmännen Axa i Örebro frigöra genom att jobba bort flaskhalsarna i produktionen. Projektet genomfördes på sex veckor och det hela började med att kaffebrödsproduktionen skulle flyttas från Göteborg.

Lantmännen Axa, som bakar varumärkena Schulstad, Skogaholm och Axa, bakade tidigare kaffebröd för södra delarna av Sverige i Göteborg. Men som ett led i en effektiviseringsprocess bestämdes det för drygt ett år sedan att allt kaffebröd i stället skulle bakas i Örebro. För produktionslinjen i Örebro innebar detta att de med samma personalstyrka och maskinpark skulle klara en produktionsökning på 53 procent på en linje som redan var belagd i stort sett dygnet runt.

Eftersom en grupp anställda på anläggningen i Örebro precis avslutat en Sex Sigma-utbildning såg de detta som ett ypperligt tillfälle att testa sina nyvunna kunskaper, men tiden var knapp. Sex veckor hade de på sig att skruva upp produktionen för att klara Göteborgsbullarna.

Positiv ingång i projektet

– Eftersom detta var ett högprioriterat projekt fick vi både tid och resurser avsatta för att genomföra det. Jag och en kollega arbetade med detta på heltid, med stöd av medarbetare ute i produktionen, berättar Marie Forsström som höll i projektet.

Som ett effektiviseringsprojekt var detta unikt på så sätt att det inte handlade om att effektivisera för att dra ned på personalen eller spara pengar. Marie Forsström betonar också att det var viktigt att redan från början berätta för medarbetarna att projektet handlade om att frigöra tid för att kunna öka produktionen. Och någon svårighet att få med alla på tåget var det därför inte.

– Vi var redan från början tydliga med vad projektet gick ut på och fick också igång en bra dialog med personalen. Det var ju också ett tacksamt projekt att jobba med eftersom det i grund och botten handlade om något positivt för alla, konstaterar Marie Forsström.

Ta bort flaskhalsar

Det första steget i projektet var att mäta och dokumentera nuläget för att på så vis kunna se om förbättringarna gav resultat. Redan här sprang de på ett antal flaskhalsar.

Till exempel så hade de problem med strömförsörjningen när de skulle byta från en produkt till en annan. Vid anläggningen produceras det cirka tio olika sorters kaffebröd varje dag och det man upptäckte var att man var tvungen att tömma hela linjen på bullar innan man kunde ställa om till en ny sort. Detta berodde på att hela linan kopplades ned när man bröt strömmen på ett ställe. Genom att dra om lite elkablar så att delar av linjen kunde börja förbereda sig för en ny produkt innan den gamla helt lämnat linjen kom man runt problemet med ställtiderna.

– Vi trodde att vi snittade på 15 minuters ställtid per artikel, men det visade sig att stopptiderna var det dubbla. Bara här kunde vi spara enormt mycket produktionstid, framhåller Marie Forsström.

Jobba snabbare

Andra enkla åtgärder var att förbättra lådförsörjningen för de som packar bröd samt investera i en ny maskin för datummärkning eftersom den gamla inte riktigt räckte till för en ökad produktionstakt. Dessutom arbetade man också konkret med att öka takten, att helt enkelt producera snabbare, kapa transporttider och minska onödiga väntetider. Genom att successivt öka produktionstakten blev det också tydligare var i processen flaskhalsar uppstod. Detta tillsammans med andra mindre förbättringar gjorde att man lyckades öka farten i produktionen med 18 procent.

Totalt resulterade projektet i 10 000 insparade produktionstimmar på årsbasis, eller motsvarande 2,5 miljoner kronor per år. Och efter en infasningsperiod kunde de ta över hela kaffebrödsproduktionen från Göteborg, som planerat.

Stöd från medarbetarna

Marie Forsström tycker att resultatet blev förvånansvärt bra, med tanke på den korta tidsplanen. En viktig erfarenhet som hon bär med sig från projektet var att de lyckades bra med att tidigt förankra projektet hos medarbetarna och på så vis fick stort stöd av dem för att effektivisera verksamheten.

– Vi såg till att genomföra några enkla snabba förbättringsförslag från medarbetarna som snabbt gav resultat. Då såg de att de fick gehör för åtgärder som de kanske hade klagat på länge och blev ännu piggare på att komma med fler idéer, konstaterar hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.