Fler chefer än medarbetare vill inte jobba mer än nödvändigt

Quiet quitting Rädslan för quiet quitting är utbredd på dagens arbetsmarknad, men vem är det egentligen som utför minsta möjliga ansträngning på jobbet? Enligt en ny rapport har chefer fler beteenden kopplade till fenomenet.

Fler chefer än medarbetare vill inte jobba mer än nödvändigt
Drygt en tredjedel av alla chefer vill inte leverera mer än de behöver.

I Netigates senaste medarbetarrapport har 1146 yrkesverksamma individer i Sverige fått svara på frågor om quiet quitting, eller tyst nedtrappning. Fenomenet har visat sig förkomma på arbetsplatser av alla slag och fortsätter att vara en av arbetsgivares utmaningar. Enligt Netigate visar dessutom chefer fler beteenden kopplade till quit quitting än kollegor utan personalansvar.

Av alla respondenter svarar 27 procent att de inte tar på sig extra uppgifter om de vet att de behöver arbeta hårdare eller längre för att utföra dem. En större andel av dem är chefer. Drygt en tredjedel av alla chefer vill dessutom inte leverera mer än de behöver, jämfört med 21 procent av icke-cheferna.

Anser sig vara lika lojala

Det som skiljer quiet quitters från övriga är att de är mindre nöjda med lön och förmåner. De vill alltså inte arbeta mer än de faktiskt känner att de får betalt för. Däremot har personer som visar beteenden kopplade till quiet quitting samma lojalitetsintentioner som andra anställda. De bedömer inte nödvändigtvis sig själva som oengagerade.

Enligt medarbetarrepporten 2023 kan arbetsgivare uppnå hög nivå av engagemang bland sina medarbetare på flera sätt. Utöver individens egen roll och arbetsuppgifter påverkas engagemang även av kollegors, chefers och högsta ledningens agerande. Ledarskapet är fortsatt det område som svenska medarbetare är minst nöjda med. Respondenterna efterfrågar mer konstruktiv feedback och motivering av sina chefer.

Läs rapporten här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.