Fler företag satsar på kundservice

Fler företag lägger resurser på att förbättra sin kundservice jämfört med för två år sedan, enligt en undersökning från SAP Sverige. De har intervjuat 100 företag i några av de branscher som har mest kundkontakter.

Undersökningen är en uppföljning av förra årets kundserviceindex från SAP som visade att det finns ett omfattande missnöje kring dagens servicenivå bland kunderna. Framförallt irriterar sig kunderna på långa väntetider och för mycket knappval för att komma rätt.

Enligt den nu genomförda undersökningen är de flesta företag medvetna om detta och vill göra något åt det. 86 procent av företagen ska utbilda medarbetarna så de bättre kan svara på kundfrågor, 71 procent ska minska telefonköerna och 68 procent ska besvara mejlärenden snabbare. Idag uppger 75 procent av företagen att kunderna ofta får vänta 24 timmar på ett mejlsvar. 57 procent av de tillfrågade företagen ska också ta fram en effektivare klagomålshantering.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.