Fler godkända med könsneutralt kursmaterial

Forskning När KTH-forskarna Maria Svedin och Olle Bälter gjorde om kursmaterialet till en programmeringskurs så att det blev mer könsneutralt blev effekterna större än de trott. Både fler kvinnor och män klarade utbildningen och genomströmningen ökade.

Tidigare låg kvinnors genomströmning på en introduktionskurs online i programmering drygt 10 procentenheter lägre än mäns, trots att det motsatta förhållandet råder på många andra kurser vid KTH.

När forskarna ändrade kursmaterialet så att det innehåller mer könsneutrala formuleringar och uttryck, vardagliga exempel och en ökad betoning på det tvärvetenskapliga synsättet blev alltså fler studenter – både män som kvinnor – godkända.

Långsiktig inlärning

– Vi minskade inte på skillnaden mellan män och kvinnor, men en ökad genomströmning inom båda grupper tyder på att fler inom båda grupperna uppskattade kursinnehållet mer, säger Maria Svedin, en av KTH-forskarna bakom arbetet.

Det är hon och lektorn Olle Bälter, båda på avdelningen Medieteknik och interaktionsdesign, som reviderat kursmaterialet.

Resultaten har presenterats i artikeln ”Gender neutrality improved completion rate for all” som precis blivit publicerad i den vetenskapliga tidskriften Computer Science Education.

Förutom fler godkända gjorde förändringen att studenterna slutförde kursen snabbare. Studenterna använde också mer långsiktigt hållbara inlärningsstrategier, i stället för ytliga.

Lockar fler

En positiv upplevelse av den här typen av introducerande programmeringskurs ökar sannolikheten att studenter fortsätter att välja fler kurser och utbildningar inom IT.

– Om vi når fler så ökar sannolikheten för att intaget blir mer heterogent och att yrkeskåren därmed till större del reflekterar samhället i stort, säger Maria Svedin.

En hypotes om varför effekterna är så positiva är att materialet blir mer inbjudande och enklare att relatera till sig själv. När bredden betonas blir det också enklare att tolka yrket utifrån sig själv och sina behov och intressen.

Troligen generell effekt

Maria Svedin tror att genomströmningen skulle öka även i andra utbildningar om man införde mer könsneutralt kursmaterial.

– Genomströmningen kan nog öka åtminstone i teknikorienterade utbildningar där en stereotyp representation av utövarna florerar i bland annat populärkulturen, samt där lärarna på kursen inte tidigare har tagit problemet i beaktande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.