Fler gymnasieelever som tar examen inom tre år

Kvalitet i skolan Andelen elever som börjar på ett av gymnasieskolans nationella program och tar examen inom tre år ökar för sjätte året. På introduktionsprogrammen är genomströmningen låg. Det visar den senaste Öppna jämförelser – Gymnasieskola från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Mätningen avser 2019.

Fler gymnasieelever som tar examen inom tre år

Genomströmningen bland elever på kommunala skolors högskoleförberedande program har ökat med en halv procentenhet och 2019 var det 79,4 procent av dessa elever som uppnådde examen inom tre år.

Samtidigt minskar genomströmningen något på yrkesprogrammen. 72,7 procent av eleverna som påbörjat ett yrkesprogram vid kommunala skolor 2016 nådde examen 2019. Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2018. Nedgången är liten, men sker för andra året i rad. Genomströmningen är dock fortfarande högre än åren dessförinnan.

Från 2014 till 2019 har andelen elever som påbörjar ett nationellt program och tar examen inom tre ökat från drygt 71 procent till 77 procent, totalt sett.

För både yrkesprogram och högskoleförberedande program finns det stora skillnader mellan kommunerna.

Läs även: Svensk skola får rekordlågt betyg

Låg genomströmning i introduktionsprogrammen

Genomströmningen på introduktionsprogrammen är fortsatt låg. På kommunala skolor var andelen elever som uppnått examen inom fyra år 15 procent. Det är dock en ökning jämfört med 2018 då andelen var 14 procent.

Bland de elever som påbörjade sina gymnasiestudier på ett introduktionsprogram i en kommunal skola höstterminen 2017 var det 25 procent som ett år senare hade gått över till att studera på ett nationellt program. Andelen varierar mellan 3 och 75 procent över landet.

Med Öppna jämförelser får kommunerna stöd i analysen av sina gymnasieresultat. Det finns många faktorer att ta hänsyn till i den analysen, exempelvis vilka program som kommunen anordnar och hur elevsammansättningen ser ut.

I år har SKR för första gången tagit fram särskilda kommunrapporter med visualiseringar av resultaten för ett urval av nyckeltalen.

Läs även: IT-strul i skolan förstör undervisningen

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.