Fler långtidsfriska ger pengar i börsen

Det är inte lätt att vara människa.

Kraven på oss duggar tätt ända från den dag när vi kommer till världen. Förväntningar från våra föräldrar om att vi i alla fall ska vara minst lika bra som alla andra barn. Kompisarnas förväntningar på att vi ska hålla måttet. Skolan med betyg på våra insatser och kanske en partner som har sina behov som vi ska tillgodose. Sedan får vi egna barn som också kräver att vi ska ge dem trygghet och ställa upp på dem…..

Lätt är det inte.

I arbetslivet finns också en mängd krav som vi ska uppfylla. Dessa krav ökar när allt fler organisationer, både inom den offentliga sektorn och det privata näringslivet slimmas.

För att ha en given plats i teamets startuppställning måste man idag vara snabb, effektiv och uthållig. För att visa sig tillräckligt duktig är det många som tar i alltför hårt och dukar under i stridens hetta. Detta händer på alla nivåer i organisationerna.

Äsch, så farligt är det väl inte. Så här har det varit förut också och det har ju nästan blivit inne att kalla sig utbränd, menar man i ”de duktigas förening”.

Men statistiken visar svart på vitt att antalet personer i Sverige som är sjukskrivna över en månad nästan fördubblats på tre år. Denna ökning kostar skattebetalarna omkring 17 miljoner kronor extra per dag. Nästan ofattbara siffror som inte kan sopas under mattan som en modenyck. Något har hänt i samhället som inte borde få hända.

I en studie, gjord inom företaget Stora Enso, visar sig tydligt chefernas betydelse för att medarbetarna ska hålla sig långtidsfriska.

Den insikten fick Stora Enso att satsa på ett handlingsprogram för att förbättra dialogen mellan cheferna och de anställda. Efter tre år kunde man konstatera att företaget genom åtgärderna minskat sina kostnader för sjukskrivningar med 100 miljoner kronor!

Som ledare för en organisation är det din skyldighet att se till så att folk som du är satt att hålla din hand över mår bra. Denna skyldighet gäller i ännu högre grad för ägare och styrelseledamöter.

Vår krönikör Roger Strutz gör i det här numret av Kvalitetsmagasinet ett nedslag på Kvalitetsmässan i Göteborg och konstaterar att styrelseledamöterna lyser med sin frånvaro i deltagarförteckningen. Han konstaterar att dessa alltför ofta enbart har de ekonomiska nyckeltalen som ledstjärna.

Man brukar ju säga att det är svårt att få gamla hundar att sitta. Men om man sätter resultaten från Stora Enso framför näsan på dessa ekonomiskt sinnade damer och herrar hoppas och tror jag att de inser att de måste vara mer rädda om dem som satsar sina arbetsdagar i deras organisationer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.