nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Kvinna arbetar på kvällen
38 procent av tjänstemännen kontaktas minst någon gång i veckan för arbete utanför ordinarie arbetstid. FOTO: Shutterstock

Fler måste jobba kvällar och helger för att hinna

Privatanställda tjänstemän jobbar allt mer på kvällar och helger för att hinna med jobbet. Det leder i sin tur till stress och sömnproblem, visar en ny undersökning som Novus gjort för Unionen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

37 procent av de privata tjänstemännen uppger att de behöver arbeta under helger och annan ledighet för att hinna med sina arbetsuppgifter, vilket är en signifikant högre andel jämfört med 2015 då 32 procent svarade det.

Ännu fler, 62 procent, är tillgängliga för arbete utanför arbetstid (38 procent dagligen och 24 procent någon eller några gånger i veckan). Dessutom kontaktas 38 procent av tjänstemännen minst någon gång i veckan för arbete utanför ordinarie arbetstid (6 procent dagligen).

27 procent jobbar i genomsnitt minst tre timmar övertid varje vecka. Männen arbetar signifikant mer utanför ordinarie arbetstid än kvinnor.

Ger sömnbesvär

Ungefär en fjärdedel av tjänstemännen i undersökningen uppger att de inte kan koppla bort tankar på jobbet under fritiden och att det påverkar sömnen negativt. Inte oväntat är det de som anger att de jobbar övertid och att arbetstiden inte räcker till för arbetsuppgifterna som i högst grad uppger att de har sömnproblem.

– Det finns en koppling mellan mycket övertidsarbete och sömnbesvär eller värk i nacke och axlar. Det är uppenbart att det gränslösa arbetslivet har sitt pris. Nyckeln är att se över arbetsbelastningen men också att skapa tid för återhämtning, säger Martin Linder, Unionens förbundsordförande.

Riktlinjer och arbetsuppgifter

Unionen efterlyser tydligare riktlinjer för när medarbetarna förväntas jobba och vara tillgängliga.

– Idag kan många jobba när som helst och var som helst, men behovet av gränser mellan jobb och ledig tid är fortfarande lika stort som tidigare. Vi har mycket att göra för att skapa en ny tydlighet, säger Martin Linder.

Han understryker att arbetsbelastningen ska motsvara den förväntade arbetstiden.

– Finns det mer att göra än din arbetstid räcker till måste arbetsgivaren rätta till det.

Läs hela undersökningen från Unionen ”Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016”

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Mobiloperatörerna med nöjdast kunder

Både privat- och företagskunder blir allt mer nöjda med sina mobiloperatörer. Men det räcker inte längre med bra tekniska tjänster, utan handlar nu om helt andra saker för att kunderna ska bli belåtna, visar en färsk studie från Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som rankat operatörerna med nöjdast kunder.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.