Fler ögon ser mer

Fler ögon ser mer

Har du någon gång provat att lägga dig på golvet hemma i köket? Plötsligt ser du allt som du tycker att du känner så väl på ett helt nytt sätt. Du ser undersidan av överskåpet ovanför diskbänken. Skåpluckor tornar upp sig och taket är mitt i synfältet. Små detaljer i golvnivå som du aldrig sett tidigare är nu omöjliga att missa.

Ibland behöver man byta perspektiv för att upptäcka nya saker.

Det finns idag ett skriande behov av innovation, kreativitet och nya idéer. I november lanserade regeringen en nationell strategi för att stärka svensk innovationsklimat. Mer innovationer behövs för att möta samhället utmaningar och stärka konkurrenskraften.

Ordet innovation för gärna tankarna till de stora uppfinnarna. Men varje stor upptäckt har börjat med en liten idé. Där någon sett verkligheten på ett nytt sätt, hittat en lösning där vi andra kör på i våra gamla hjulspår. Eskilstuna kommun som vi skriver om i detta nummer är ett inspirerande exempel på hur innovation börjar i det lilla. Där pratar de om modiga idéer. Att våga betrakta vardagen med nya ögon, att våga yppa sina konstiga upptäckter, men också att våga stå emot den första impulsen att säga ”nej, det går inte”.

För att skapa en kreativ miljö behöver vi hjälpas åt att se saker på olika sätt. Om alla står upp ser vi inte undersidan på stolarna. Men om alla ligger ned ser vi inte heller disken som samlats i diskhon. Det är först då, när vi låter våra olika bilder mötas, som vi kan upptäcka något helt nytt.

Så, byt perspektiv och låt idéerna flöda!

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.