Fler organisationer omfattas av upphandlingslagarna

Upphandling Antalet offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna har ökat de senaste åren, det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten. Men det innebär inte att alla gör upphandlingar.

Fler organisationer omfattas av upphandlingslagarna

År 2023 omfattades cirka 4000 organisationer i Sverige av upphandlingslagarna. De flesta av dem är offentligt ägda aktiebolag. 

Antalet offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna har ökat med nästan tio procent mellan 2014 och 2023. Ökningen beror framför allt på att antalet statligt ägda organisationer blivit fler.

– En stor del av offentlig verksamhet bedrivs i aktiebolagsform. Mer än sju av tio offentliga organisationer är offentligt ägda aktiebolag, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Upphandlingslagarna omfattar statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ samt i vissa särskilda fall även privata företag. Offentligt styrda organ innebär organ där juridiska personer tillgodoser behov i det allmännas intresse, i de fall behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär.

Men att antalet offentligt styrda organisationer ökar innebär dock inte att alla dessa gör upphandlingar. 45 procent av alla offentliga organisationer har inga anställda. Bara var femte organisation har fler än 100 anställda.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.