Fler turer under lågtrafik ger fler resenärer i högtrafik

Förbättringsarbete Det är inte bara under rusningstid man ska satsa på kollektivtrafiken för att locka så många resenärer som möjligt totalt sett. Forskning visar nu att ett ökat antal turer under lågtrafik ger fler resenärer även i högtrafik.

Fler turer under lågtrafik ger fler resenärer i högtrafik
Ökad turtäthet under lågtrafik ger fler resenärer totalt sett. Foto: Stock Adobe.

Joel Hansson disputerade nyligen vid Lunds universitet med avhandlingen ”Regional public transport: The balancing act of service planning” där han studerat olika avvägningar som görs när kollektivtrafiken ska planeras. Det handlar till exempel om hur tätt det ska vara mellan hållplatser eller hur avgångar ska fördelas under olika tider på dygnet.

Viktigt med tillgänglighet

Han har även tittat på hur resandet förändrats efter att man förbättrat turutbudet under lågtrafik på regionala tåg- och busslinjer i Skåne.

Slutsatsen är att turerna med enstaka resenärer mitt på dagen och på kvällen har en stor betydelse för det totala resandet med kollektivtrafik.

– Resandet ökade kraftigt även under rusningstid efter att några luckor i tidtabellen täppts till mitt på dagen och på kvällen så att konsekvent timmestrafik kunde erbjudas från morgon till kväll. Resultatet tyder på att det är viktigt för resenärer att kollektivtrafiken är tillgänglig hela dagen, även om de normalt inte nyttjar turerna utanför rusningstid, säger Joel Hansson i en kommentar.

Lätt att gå i fällan

Enligt Joel Hansson är det lätt att gå i fällan och tänka att det är under rusningstid man ska satsa på kollektivtrafiken för att locka så många resenärer som möjligt.

– Men den enskilda turen med få resenärer är kanske inte så kostsam som den kan verka. I själva verket ser det ut som att den har stor betydelse för det totala resandet, säger han.

Ett förbättrat turutbud utanför rusningstid gör alltså kollektivtrafiken tillgänglig för fler resenärer än de som pendlar till arbete och skola samtidigt som det är en kostnadseffektiv åtgärd för ökat resande totalt sett.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.