Flera män som chefer – fler sjuka kvinnor

Ju större andel män som chefer, desto större andelen korttidssjuka kvinnor. Det visar den årliga jämställdhetsundersökningen Jämix.

– En tredjedel av skillnaden i kortidssjukfrånvaro mellan kvinnor och män kan förklaras med chefsstruktur och skillnader i lön, säger Bino Catasús, professor vid Stockholms Universitet samt sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet som presenterar undersökningen.

Studien konstaterar att det i verksamheter där män har högre lön och där män är överpresenterade på chefsposter har kvinnor högre korttidssjukfrånvaro än män. Det visar sig också att stora arbetsgrupper ger högre långtidssjukfrånvaro och att kvinnor fortsatt har nästan dubbelt så hög långstidssjukfrånvaro som män.

260 företag och organisationer och cirka 700 000 anställda i Sverige har ingått i undersökningen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.