Flera vinster med aktiv krishantering

Ibland händer det otänkbara. En kris drabbar de anställda och det krävs att företaget handlar snabbt. SIS Förlag ger ut handboken På mänsklig grund. I boken beskrivs hur ett företag kan identifiera risker och planera för en eventuell kris.

I boken visar man hur ett företag kan bygga upp en intern krisstödsorganisation med hjälp av en internationellt utvecklad metod baserad på medmänskligt omhändertagande.

Författaren Agneta Syrén är koncernsäkerhetschef på Länsförsäkringar. Hon anser att en företagsintern krisstödsorganisation har både ekonomiska och medmänskliga fördelar. Bland annat går det att med ett strukturerat arbetssätt som bygger på omtanke om medarbetarna att minska sjukskrivningarna i samband med en incident.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.