Flextider minskar inte stressen

Flexibla arbetstider leder inte till mindre stress i hemmet och inte heller till en mer jämställd fördelning av hushållsarbetet. Det visar sociologen Anne Grönlund, Umeå universitet, i en ny avhandling. Avhandlingen visar att de som har en stor grad av fria arbetstider har större konflikter när det gäller kombinationen arbete och familj. En orsak till detta är att flexibla arbetstider är uppbyggda efter arbetsgivarens behov och inte efter hushållets. Det är med andra ord arbetet som styr flextiden och inte hemmet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.