Flextronixs först med TL 9000

Flextronics i Karlskrona är första svenska företag som certifierats enligt kvalitetsstandarden TL 9000. Standarden är speciellt anpassad för telekomindustrin.

Kvalitetskraven ökar inom de flesta branscher och många företag upplever att olika krav ställs från olika kunder och myndigheter. Därför har en del branscher skapat gemensamma standarder och telekombranschens TL 9000 är ett exempel.

Nu har Flextronics i Karlskoga, som tillverkar infrastruktur till framförallt mobiltelefonsystem, blivit första svenska företag som certifierats enligt kvalitetsledningssystemet TL 9000.

L 9000 har utecklats i samarbete mellan företagen inom telekomindustrin. Standarden bygger på ISO 9001:2000, men utöver kraven i ISO 9001 innebär TL 9000 ytterligare 81 krav inom omrdåen som anses speciellt viktiga för telekomindustrin, I standarden ingår dessutom ett antal nyckeltal som ska bidra till att det ska vara lättare att utvärdera och förbättra kvalitetsarbetet. Nyckeltalen rapporterar de certifierade företagen in till en internationell databas vilket gör det möjligt att jämföra sina resultat med andra telekomföretag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.