Folktandvården sänker sjukfrånvaron

På ett år har Folktandvården i Södra Älvsborg sänkt den genomsnittliga sjukfrånvaron bland personalen med drygt sex dagar. De har satsat mycket på rehabilitering och omskolning inom arbetsplatsen för att få ned antalet långtidssjukskrivna.

Minskade medel blev det som satte fart på förbättringsarbetet inom Folktandvården i Södra Älvsborg. För tre år sedan integrerades allmäntandvården och specialisttandvården och därefter har även tre driftsområden slagits samman till ett.

– Vi har jobbat mycket med strukturen och ledarskapet och vi har varit i en situation där vi har rekryterat nya chefer, berättar Helena Söderbäck, tandvårdschef i Södra Älvsborg.

Behålla kompetensen

Sänkt sjukfrånvaro har varit ett av de viktigaste målen. De nya cheferna har därför fått utbildning i hur rehabilitering av långtidssjukskrivna går till. Rehabiliteringen ska komma igång på ett tidigt stadium och en princip är att den sjukskrivne ska ha så mycket kontakt med arbetsplatsen som möjligt. Långtidssjukskrivna har också kunnat komma tillbaka till arbetet genom att skola om sig istället för att återvända till sin ordinarie anställning.

– Det är oerhört väsentligt att vi behåller den kompetens som vi har, kommenterar Helena Söderbäck.

Förebyggande åtgärder

Det har också satsats mycket på förebyggande åtgärder som ska få personalen att trivas bättre. Där ingår sådant som massage på arbetstid, men även utbildningsinsatser inom kost, motion och hälsa. För cheferna har det bildats nätverk så att de kan stötta varandra och utbyta erfarenheter. Tanken är att förbättringsåtgärderna ska vara en återkommande del av varje kliniks vardagliga arbete.

– Vi vill investera i personalen så att de väljer att utvecklas inom vår organisation istället för att gå vidare någon annanstans, förklarar Helena Söderbäck.

Priset en bonus

Den genomsnittliga sjukfrånvaron har nu sjunkit från 25,3 dagar till 19 dagar per anställd och år, en bedrift som belönats med Nyckeltalsinstitutets pris som årets största förbättring av arbetsvillkoren. Priset var oväntat eftersom de inte har arbetat specifikt med nyckeltal, men fungerar som en välkommen bonus och ger extra motivation för framtiden.

– Vi kommer inte att slå oss till ro utan fortsätta arbetet med nyckeltalen som hjälp, avslutar Helena Söderbäck.

Fakta

Folktandvården i Södra Älvsborg:

Folktandvården i Södra Älvsborg har sammanlagt 520 anställda fördelade på 26 allmäntandvårdskliniker, sex specialisttandvårdskliniker och två sjukhustandvårdskliniker. De har under det senaste året sänkt sjukfrånvaron med drygt sex dagar per anställd och år och fick därför Nyckeltalsinstitutets pris för störst förbättring av arbetsvillkoren. Priset bygger på ett arbetsvillkorsindex som bland annat mäter graden av kompetensutveckling, personalomsättning och sjukfrånvaro.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.