För kort för att gå längre

Boken är ett försök att kortfattat beskriva ett stort antal modeller och metoder för verksamhetsutveckling för den organisation som vill bli världsbäst. Men dessvärre ger den inte läsaren särskilt mycket, anser Kvalitetsmagasinets recencent.

Boken är en översättning av ett material utgett av BSI, British Standards Institution, och syftet är att ”presentera verktyg som kan användas för att nå världsklass”. Den vänder sig till ”alla organisationer som söker att ständigt förbättra sig”.

Framställningen skiljer mellan ”förbättringsmodell, som är utformad för att täcka alla aktiviteter inom en organisation, och förbättringsmetod, utformad för en specifik uppgift eller typ av aktivitet inom en organisation”. I boken beskrivs ett flertal modeller och metoder för verksamhetsutveckling och dessa jämförs med ISO 9001.

Första delen, som behandlar modeller, tar upp Malcolm Baldrige Award (fast egentligen avses inte utmärkelsen utan kriterierna, som heter ”Criteria for Performance Excellence”). Den avhandlas på drygt två sidor och EFQM-modellen (”EFQM Excellence Model”) får knappt fyra. Man försöker också belysa hur dessa bygger på den grund som finns i ISO 9001.

Andra delen, med metoder för verksamhetsutveckling, innehåller 21 begrepp, däribland benchmarking, Total Quality Management, prestandamätning, balanserade styrkort, självutvärdering och processinriktning. Varje metod beskrivs kortfattat. Exempelvis får balanserade styrkort, Total Quality Management och processinriktning alla mindre än tre sidor. I en tabell försöker man illustrera faktorer som bör beaktas när någon av metoderna ska användas, såsom koppling till ISO 9001, tillämpningsområde, grad av engagemang, tidsram och införande.

En ordlista i slutet förklarar ett antal termer och akronymer och boken innehåller också hänvisning till fördjupningslitteratur. Förmodligen på grund av samarbetsavtalet finns ingen litteratur på svenska. Till och med när det gäller ISO 9004 hänvisas till BSIs hemsida.

Jag tror inte denna bok ger läsaren särskilt mycket. De begrepp vi svänger oss med inom området verksamhetsutveckling behöver definitivt struktureras, förklaras och sättas i ett sammanhang. Strukturen blir dock knappast tydligare när ”metod”-begreppet omfattar begrepp på så olika nivåer. Jag har också svårt att inse att de knappa beskrivningarna, av det jag vill kalla arbetssätt och verktyg, leder till någon större klarhet. Översiktmatriserna i boken har ett visst värde liksom beskrivningen av koppling till ISO 9001 för den som är intresserad. För att förstå struktur och begrepp och hur de kan användas för ett framgångsrikt förbättringsarbete finns det mycket bättre alternativ.

Fakta

Gå vidare med ISO 9001! En introduktion till modeller och metoder för verksamhetsförbättring.

Författare: Steve Tanner

Förlag: SIS Förlag

Antal sidor: 128 sidor

ISBN 91-7162-627-1

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.